PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawa worków foliowych na odpady medyczne, odpady pozostałe - komunalne, środków czystości i materiałów do utrzymania czystości oraz...

Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach

Data publikacji ogłoszenia:

2014-12-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Skierniewice / łódzkie

Numer ogłoszenia

422334/2014

Opis

Skierniewice: Zakup i dostawa worków foliowych na odpady medyczne, odpady pozostałe - komunalne, środków czystości i materiałów do utrzymania czystości oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.
Numer ogłoszenia: 422334 - 2014; data zamieszczenia: 30.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 333950 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8340821, 046 8340757, faks 046 8340821.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa worków foliowych na odpady medyczne, odpady pozostałe - komunalne, środków czystości i materiałów do utrzymania czystości oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa worków foliowych na odpady medyczne, odpady pozostałe - komunalne, środków czystości i materiałów do utrzymania czystości oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.80.00.00-0, 39.22.42.00-9, 39.22.43.20-7, 33.76.00.00-5, 33.74.11.00-7, 39.83.13.00-9, 19.52.00.00-7, 33.92.20.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 3   Nazwa: Pakiet 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwem Wielobranżowym C.E.G. Olga Perlińska, ul. Pryzmaty 15, 02-226 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16540,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17993,67
Oferta z najniższą ceną: 17993,67 / Oferta z najwyższą ceną: 17993,67
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Medi - Sept Sp. z o. o., Konopnica 159 C, Motycz, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20093,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20441,54
Oferta z najniższą ceną: 20441,54 / Oferta z najwyższą ceną: 21786,15
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Helplast J. Hadasik - M. Helbig, ul. Powstańców Śl. 11, Mikołów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1998,75
Oferta z najniższą ceną: 1998,75 / Oferta z najwyższą ceną: 2152,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Nafol Dariusz Janiak, ul. Wiejska 15, Grodziec, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11808,00
Oferta z najniższą ceną: 11808,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11808,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet 8
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Helplast J. Hadasik - M. Helbig, ul. Powstańców Śl. 11, Mikołów, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 123,00
Oferta z najniższą ceną: 123,00 / Oferta z najwyższą ceną: 307,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
ubezpieczenie mienia należącego do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Katowice
(śląskie)
Remont drogi w m. Suchoowla (ulica) dostawa materiałów budowlanych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Adamów
(lubelskie)
Przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. SZKOLENIE KOMPUTEROWE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH