PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup i dostawy sprzętu do hemodializy, plazmaferezy

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rzeszów / podkarpackie

Numer ogłoszenia

251770/2014

Opis

Rzeszów: Zakup i dostawy sprzętu do hemodializy, plazmaferezy
Numer ogłoszenia: 251770 - 2014; data zamieszczenia: 28.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107837 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60, 35-301 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8664000, faks 017 8664702.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawy sprzętu do hemodializy, plazmaferezy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 1. Linie krwi do aparatów AK 95, 200 Pakiet nr 2. Linie krwi do aparatów Fresenius 4008B/S Pakiet nr 3. Linie krwi do aparatu Fresenius 5008 Pakiet nr 4. Cewnik do dializy dwukanałowy Pakiet nr 5. Igły do hemodializy Pakiet nr 6. Przedłużacz do hemodializy Pakiet nr 7. Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fresenius Pakiet nr 8. Dializator do hemodializy Pakiet nr 9. Dializator do hemodializy Pakiet nr 10. Zestaw do plazmaferezy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.40-8, 33.14.00.00-3, 33.18.00.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1. Linie krwi do aparatów AK 95, 200
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

COLOR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7600,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8013,60
Oferta z najniższą ceną: 8013,60 / Oferta z najwyższą ceną: 8283,60
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2. Linie krwi do aparatów Fresenius 4008B/S
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALLMED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35915,40
Oferta z najniższą ceną: 35915,40 / Oferta z najwyższą ceną: 37276,20
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3. Linie krwi do aparatu Fresenius 5008
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 102600,00
Oferta z najniższą ceną: 102600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 102600,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4. Cewnik do dializy dwukanałowy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EUMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4104,00
Oferta z najniższą ceną: 4104,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6480,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet nr 5. Igły do hemodializy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

COLOR TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Żołny 40, 02-815 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23094,72
Oferta z najniższą ceną: 23094,72 / Oferta z najwyższą ceną: 24036,48
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet nr 7. Filtr płynu dializacyjnego do aparatu Fresenius
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

FRESENIUS MEDICAL CARE POLSKA - SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 95040,00
Oferta z najniższą ceną: 95040,00 / Oferta z najwyższą ceną: 95040,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet nr 8. Dializator do hemodializy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

NIPRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Al. Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 235000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 289602,00
Oferta z najniższą ceną: 289602,00 / Oferta z najwyższą ceną: 319194,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet nr 9. Dializator do hemodializy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ALLMED POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8843,04
Oferta z najniższą ceną: 8843,04 / Oferta z najwyższą ceną: 11232,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Pakiet nr 10. Zestaw do plazmaferezy
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.07.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

GAMBRO POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 77760,00
Oferta z najniższą ceną: 77760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77760,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zmiana sposobu użytkowania szkoły na dom pomocy społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku podlegającego przebudowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bartoszyce
(warmińsko-mazurskie)
Dostawa paliwa dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jarosław
(podkarpackie)
Przetarg nieograniczony na organizację przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wałbrzych
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH