PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach

Miejska Biblioteka Publiczna

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Skierniewice / łódzkie

Numer ogłoszenia

349420/2011

Opis

Skierniewice: Zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach
Numer ogłoszenia: 349420 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 312592 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Mszczonowska 43A, 96-100 Skierniewice, woj. łódzkie, tel. 046 8336969, faks 046 8336697.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skierniewicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup książek.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.11.30.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Ksiegarska Stańczyk, ul. Ks. Ściegiennego 32, 37-464 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12237,47 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12849,34
Oferta z najniższą ceną: 12849,34 / Oferta z najwyższą ceną: 13601,67
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Informuje o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o czasowe udostępnienie części nieruchomości gruntowych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony
Maków Mazowiecki
(mazowieckie)
Budowa ulicy Grota Roweckiego w Pruszczu Gdańskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pruszcz Gdański
(pomorskie)
WYKONANIE MODERNIZACJI UL. MIKOŁAJA REJA W OSTRÓDZIE
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostróda
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH