PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup nowych licencji systemu Eskulap oraz zmiana sposobu licencjonowania posiadanych modułów systemu Eskulap.

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Poznań / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

243157/2014

Opis

Poznań: Zakup nowych licencji systemu Eskulap oraz zmiana sposobu licencjonowania posiadanych modułów systemu Eskulap.
Numer ogłoszenia: 243157 - 2014; data zamieszczenia: 24.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 218927 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, 60-479 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8212 359, 61 8212 267, faks 61 8212 359, 61 8233 451.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowych licencji systemu Eskulap oraz zmiana sposobu licencjonowania posiadanych modułów systemu Eskulap..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych licencji systemu Eskulap oraz zmiana sposobu licencjonowania posiadanych modułów systemu Eskulap do siedziby Zamawiającego w Poznaniu ul. Juraszów 7/19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 5 do SIWZ - formularzu cenowym na warunkach określonych w załączniku nr 6 do SIWZ - wzór umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.18.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 4   Nazwa: Zakup nowych licencji systemu Eskulap oraz zmiana sposobu licencjonowania posiadanych modułów systemu Eskulap.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Systemy Informatyczne ALMA Sp. z.o.o., ul. Lutycka 95, 60-478 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 303637,80
Oferta z najniższą ceną: 303637,80 / Oferta z najwyższą ceną: 303637,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Utrzymanie porządku i czystości w nieruchomościach należących do OReg WAM Szczecin
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
Likwidacja szkód powodziowych na drogach powiatowych powiatu kłodzkiego - powódź 2009 i 2011 rok. Odbudowa drogi powiatowej nr...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Kłodzko
(dolnośląskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: zarządzanie gospodarką magazynową z obsługą wózków jezdniowych,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kielce
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH