PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup Oleju napędowego PN EN 590 dla SP ZOZ w Wolsztynie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wolsztyn / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

353090/2014

Opis

Wolsztyn: Zakup Oleju napędowego PN EN 590 dla SP ZOZ w Wolsztynie
Numer ogłoszenia: 353090 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 244682 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Wschowska 3, 64-200 Wolsztyn, woj. wielkopolskie, tel. 68 347 73 00, 347 73 63, faks 68 3842590.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup Oleju napędowego PN EN 590 dla SP ZOZ w Wolsztynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot Zamówienie Obejmuje bezgotówkowy 24 miesieczny zakup oleju napędowego PN EN 590 dla SP ZOZ w Wolsztynie w systemie kart paliwowych. Zamawiający szacuje całkowite zapotrzebowanie na olej napędowy w okresie 24 m-cy w ilości 46 000 litrów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Statoil Fuel & Retail Polska Sp. z o. o., ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 219512,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 245523,82
Oferta z najniższą ceną: 245523,82 / Oferta z najwyższą ceną: 245523,82
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie miasta i gminy Kłecko
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kłecko
(wielkopolskie)
ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH ORAZ TERENU ZEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY NADARZYN, UL. MSZCZONOWSKA 24
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Nadarzyn
(mazowieckie)
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach poniższych kontraktów: CZĘŚĆ I Kontrakt 11 Zakres 3 - Budowa sieci...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łomianki
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH