PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup paliw płynnych dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Limanowej

Powiatowy Zarząd Dróg

Data publikacji ogłoszenia:

2012-02-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Limanowa / małopolskie

Numer ogłoszenia

31289/2012

Opis

Numer ogłoszenia: 31289 - 2012; data zamieszczenia: 07.02.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 26813 - 2012 data 01.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, tel. 0-18 3375-831, fax. 0-18 3375-832.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego w oparciu o wydane karty paliwowe wyposażone w mikroprocesory lub paski magnetyczne.
2. Tankowanie paliw odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w stacjach paliwowych Wykonawcy.
3. Szacunkowa ilość paliwa jaką planuje nabyć Zamawiający w 2012r. wynosi:
1) olej napędowy ON - 14 500 litrów,
2) benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1 350 litrów,
3) gaz LPG - 6 300 litrów.
4. Ilości paliw określone w pkt. 3 są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą spowodować zwiększania określonej w ofercie i umowie wartości zamówienia brutto.
5. Wykonawca powinien posiadać miejsce poboru paliw na terenie Powiatu Limanowskiego - stacja paliwowa powinna znajdować się na terenie Miasta Limanowa - w jego granicach Administracyjnych, w odległości nie większej niż 5 km od siedziby bazy Zamawiającego tj. od Bazy Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Żwirki i Wigury w Limanowej i oferować asortyment: olej napędowy (ON), benzyna bezołowiowa (Pb 95) i gaz (LPG),
6. Paliwa muszą spełniać wymagania stosowanych norm:
a) benzyna bezołowiowa PB95 - normy PN-EN228:2009,
b) olej napędowy ON - normy PN-EN - 590:2009,
c) gaz LPG - PN-EN-589,
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441).
7. Paliwo będzie sprzedawane po cenie obowiązującej w dniu zakupu na stacji Wykonawcy pomniejszone o rabat określony w ofercie w procentach liczony od ceny brutto 1 litra paliwa.
8. Zaoferowany procentowy rabat na paliwo będzie obowiązywał przez cały okres obowiązywania umowy na wszystkich stacjach Wykonawcy.
9. Wykonawca wyda Zamawiającemu bezpłatnie w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy elektroniczne karty paliwowe (12 szt.) - pozwalające na identyfikację odbiorcy i realizowanie transakcji bezgotówkowych.
10. Podstawą wyliczenia wartości należności będzie suma wartości transakcji bezgotówkowej wg cen obowiązujących na stacjach pomniejszona o rabat udzielany Zamawiającemu przez Wykonawcę - określony w ofercie przetargowej.
11. Wykonawca będzie rejestrował transakcje sprzedaży, Zestawienie transakcji będzie podstawą do wystawienia faktur. Każda transakcja zakupu paliwa powinna być potwierdzona dokumentem zakupu.
12. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktura VAT oraz ewidencja wykonanych transakcji zawierająca co najmniej:
1) datę i czas dokonania transakcji,
2) nazwę, numer i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji,
3) numer rejestracyjny pojazdu,
4) numer karty, którą dokonano transakcji,
5) ilość i rodzaj paliwa oraz jego cenę jednostkową i wartość zakupu.
13. Okres rozliczeniowy dla transakcji bezgotówkowej określony zostaje od 1 do 15 dnia miesiąca i od 15 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
14. Zapłata należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywana będzie w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę na Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw płynnych do jednostek transportowo - sprzętowych Zamawiającego w oparciu o wydane karty paliwowe wyposażone w mikroprocesory lub paski magnetyczne.
2. Tankowanie paliw odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego w stacjach paliwowych Wykonawcy.
3. Szacunkowa ilość paliwa jaką planuje nabyć Zamawiający w 2012r. wynosi:
1) olej napędowy ON - 14 500 litrów,
2) benzyna bezołowiowa Pb 95 - 1 350 litrów,
3) gaz LPG - 6 300 litrów.
4. Ilości paliw określone w pkt. 3 są ilościami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Korekty ilościowe nie mogą spowodować zwiększania określonej w ofercie i umowie wartości zamówienia brutto.
5. Wykonawca powinien posiadać miejsce poboru paliw na terenie Powiatu Limanowskiego - stacja paliwowa powinna znajdować się na terenie Miasta Limanowa - w jego granicach Administracyjnych, w odległości nie większej niż 5 km od siedziby bazy Zamawiającego tj. od Bazy Powiatowego Zarządu Dróg przy ul. Żwirki i Wigury w Limanowej i oferować asortyment: olej napędowy (ON), benzyna bezołowiowa (Pb 95) i gaz (LPG),
6. Paliwa muszą spełniać wymagania stosowanych norm:
a) benzyna bezołowiowa PB95 - normy PN-EN228:2009,
b) olej napędowy ON - normy PN-EN - 590:2009,
c) gaz LPG - PN-EN-589,
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441).
7. Paliwo będzie sprzedawane po cenie obowiązującej w dniu zakupu na stacji Wykonawcy pomniejszone o rabat określony w ofercie w procentach liczony od ceny brutto 1 litra paliwa.
8. Zaoferowany procentowy rabat na paliwo będzie obowiązywał przez cały okres obowiązywania umowy na wszystkich stacjach Wykonawcy.
9. Wykonawca wyda Zamawiającemu w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy elektroniczne karty paliwowe (12 szt.) - pozwalające na identyfikację odbiorcy i realizowanie transakcji bezgotówkowych.
10. Podstawą wyliczenia wartości należności będzie suma wartości transakcji bezgotówkowej wg cen obowiązujących na stacjach pomniejszona o rabat udzielany Zamawiającemu przez Wykonawcę - określony w ofercie przetargowej.
11. Wykonawca będzie rejestrował transakcje sprzedaży, Zestawienie transakcji będzie podstawą do wystawienia faktur. Każda transakcja zakupu paliwa powinna być potwierdzona dokumentem zakupu.
12. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktura VAT oraz ewidencja wykonanych transakcji zawierająca co najmniej:
1) datę i czas dokonania transakcji,
2) nazwę, numer i adres stacji paliw, na której dokonano transakcji,
3) numer rejestracyjny pojazdu,
4) numer karty, którą dokonano transakcji,
5) ilość i rodzaj paliwa oraz jego cenę jednostkową i wartość zakupu.
13. Okres rozliczeniowy dla transakcji bezgotówkowej określony zostaje od 1 do 15 dnia miesiąca i od 15 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.
14. Zapłata należności z tytułu transakcji bezgotówkowych dokonywana będzie w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Wykonawcę na Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 10.02.2012 godzina 10:00 miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego, I piętro, budynek B..
W ogłoszeniu powinno być: 13.02.2012 godzina 10:00 miejsce: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego, I piętro, budynek B..


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie bieżącej konserwacji oraz prac naprawczych dachów na budynkach B, C i D siedziby Prokuratury Okręgowej w Łodzi przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Storlus.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Papowo Biskupie
(kujawsko-pomorskie)
Zakup , dostawa , montaż i uruchomienie aparatu ultrasonograficznego cyfrowego dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jelenia Góra
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH