PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup paliw płynnych do środków transportowych i sprzętu silnikowego w 2014 roku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zawiercie / śląskie

Numer ogłoszenia

486094/2013

Opis

Zawiercie: Zakup paliw płynnych do środków transportowych i sprzętu silnikowego w 2014 roku.
Numer ogłoszenia: 486094 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 463516 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Leśna 12, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 032 6721615, faks 032 6721615.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup paliw płynnych do środków transportowych i sprzętu silnikowego w 2014 roku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Benzyna bezołowiowa PB 95 - 5000 litrów.
2. Olej napędowy - 20000 litrów..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DINAR Spółka z o.o., ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20i, 42-400 Zawiercie, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 140000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 134070,00
Oferta z najniższą ceną: 134070,00 / Oferta z najwyższą ceną: 137350,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonych w Rogowie
Nieruchomości, grunty inne, inne
Rogowo
(zachodniopomorskie)
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Lipusz
(pomorskie)
Lokal użytkowy położony w Siemianowicach Śląskich
Nieruchomości, lokale, przetarg
Siemianowice śląskie
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH