PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH

Zarząd Dróg Powiatowych

Data publikacji ogłoszenia:

2012-06-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Białogard / zachodniopomorskie

Numer ogłoszenia

128145/2012

Opis

Białogard: ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH
Numer ogłoszenia: 128145 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 73419 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, Szosa Połczyńska 57, 78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie, tel. 0-94 312 40 07, faks 0-94 312 38 21.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP PALIW PŁYNNYCH I PRODUKTÓW ROPOPOCHODNYCH.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę:

benzyny bezołowiowej Pb 95 - 9500 l
oleju napędowego - 29000 l
oleju silnikowy-250 l
oleju przekładniowy - 400 l
oleju hydraulicznego - 600 l.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.40.00-7, 09.21.11.00-2, 09.21.16.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.04.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Dystrybutor Produktów Naftowych CePeN, ul. Plantowa 18, 77-300 Człuchów, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 185787,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 185344,00
Oferta z najniższą ceną: 185344,00 / Oferta z najwyższą ceną: 190192,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przeprowadzenie kursów: Przedmiarowanie i kosztorysowanie w programie ZUZIA w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przeprowadzeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz dodatkowych (pozalekcyjnych i...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bielsko-Biała
(śląskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH