PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH (olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa 95 PB)

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wejherowo / pomorskie

Numer ogłoszenia

244968/2012

Opis

Wejherowo: ZAKUP PALIW PŁYNNYCH
(olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa 95 PB)
Numer ogłoszenia: 244968 - 2012; data zamieszczenia: 11.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 201644 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 058 5727331, faks 058 5727331.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP PALIW PŁYNNYCH
(olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa 95 PB).
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywny zakup paliw płynnych (oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej Pb 95) w szacunkowej ilości:
a) ON - 58 300 litrów
b) Pb 95 - 1 150 litrów
przez okres 12 miesięcy na warunkach określonych w szczególności w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ oraz w projekcie umowy. Wykonawca musi zagwarantować możliwość realizacji zamówienia w co najmniej 1 stacji paliw zlokalizowanej nie dalej niż 10 km od siedziby Zamawiającego. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany zapewnić także możliwość realizacji przedmiotu zamówienia we wszystkich stacjach paliw Wykonawcy na terenie Polski wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.

CPV - 09132100-4 Benzyna bezołowiowa
09134100-8 Olej napędowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.21.00-4, 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: ZAKUP PALIW PŁYNNYCH
(olej napędowy ON i benzyna bezołowiowa 95 PB)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ŻAR - Arkadiusz Saczewski, ul. Sokołowska 159-165, 08-110 Siedlce, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 276557,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 272490,66
Oferta z najniższą ceną: 272490,66 / Oferta z najwyższą ceną: 340165,73
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie wewnętrznych instalacji wod-kan, co, ct i wyposażenie węzła cieplnego wraz z budową przyłączy wod-kan w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg ograniczony
Solec Kujawski
(kujawsko-pomorskie)
Szkolenie dla osób bezrobotnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Limanowa
(małopolskie)
Dostawa materiałów promocyjnych i informacyjnych dla Biura Promocji Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Białystok
(podlaskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH