PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup preparatów do mycia i dezynfekcji skóry i rąk, nr sprawy PN - 104/13/MS

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-12

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

272228/2013

Opis

Numer ogłoszenia: 272228 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 236006 - 2013 data 19.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5462312, 5462872, fax. 022 5462253, 5462872.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).
W ogłoszeniu jest: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga: a) Dokumentów dopuszczających do obrotu:
- dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki w rozumieniu ustawy z dnia 30.03.2001 r. o kosmetykach (Dz. U. 2001r. Nr 42 poz. 473 z późniejszymi zmianami) - Potwierdzenie przyjęcia formularza przekazania danych do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach wprowadzonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
W ogłoszeniu powinno być: III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający wymaga: a) Dokumentów dopuszczających do obrotu:
- dla produktów zakwalifikowanych jako kosmetyki - OŚWIADCZENIA Wykonawcy, że oferowany przedmiot zamówienia jest dobrej jakości oraz został wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, 02 - 781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5 (Sekcja Zamówień Publicznych - pokój nr 100).
W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie, 02 - 781 Warszawa, ul. W.K. Roentgena 5 (Sekcja Zamówień Publicznych - pokój nr 100).


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych o nr 1298B i 1302B poprzez ich przebudowę i integrację z drogą krajową nr 19 na terenie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sokółka
(podlaskie)
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie Znak: RZp.271.1.1.2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gniewkowo
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa urządzenia do rozmrażania osocza
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Myślenice
(małopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH