PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup sprzętu w ramach projektu - Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. w sprzęt niezbędny w rehabilitacji osób...

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-02-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Siedlce / mazowieckie

Numer ogłoszenia

41930/2015

Opis

Siedlce: Zakup sprzętu w ramach projektu - Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. w sprzęt niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 41930 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 24254 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 25 64 03 299, faks 25 64 03 263.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu w ramach projektu - Doposażenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Sp. z o. o. w sprzęt niezbędny w rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do siedziby Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia podzielono na następujące zadania - pakiety:
Pakiet I - Szyny do ćwiczeń biernych
Pakiet II - Aparaty do elektroterapii i terapii prądami diadynamicznymi
Pakiet III - Aparat do terapii ultradźwiękowej
Pakiet IV - Aparat do krioterapii
Pakiet V - Stoły
Pakiet VI - Lasery
Pakiet VII - Bieżnia
Pakiet VIII - Cykloergometr
Pakiet IX - Atlasy, rotory
Pakiet X - Drobne wyposażenie rehabilitacyjne: lampy, maty, poduszki sensomotoryczne..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.50.00-1, 33.15.40.00-4, 33.15.80.00-2, 33.15.82.00-4, 33.15.84.00-6, 33.16.50.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: pakiet I
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KALMED Iwona Renz, ul. Wilczak 3, 61-623 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108072,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 102085,92
Oferta z najniższą ceną: 102085,92 / Oferta z najwyższą ceną: 102085,92
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: pakiet 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Handlowe KINESIS Andrzej Boruta, ul Penara 23, 20-151 Iwonicz Zdrój, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15126,84 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7702,56
Oferta z najniższą ceną: 7702,56 / Oferta z najwyższą ceną: 11074,50
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: pakiet III
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ERES MEDICAL Sp. z o. o., Płouszowice Kol. 64 B, 21-008 Tomaszowice, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4235,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 12803,31
Oferta z najniższą ceną: 12803,31 / Oferta z najwyższą ceną: 17139,75
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: pakiet IV
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

KRIOMEDPOL Sp. z o. o., ul. Warszawska 272, 05-082 Stare Babice, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13610,05 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14580,00
Oferta z najniższą ceną: 14580,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17172,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: pakiet VI
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PHU TECHNOMEX Sp. z o. o., ul. Szparagowa 15, 44-141 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40296,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 44404,80
Oferta z najniższą ceną: 44404,80 / Oferta z najwyższą ceną: 44404,80
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: pakiet VII
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDEN INMED Sp. z o. o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7895,54 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6300,00
Oferta z najniższą ceną: 6300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7054,06
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: pakiet IX
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDEN INMED Sp. z o. o., ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27635,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 21127,24
Oferta z najniższą ceną: 21127,24 / Oferta z najwyższą ceną: 25035,87
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: pakiet X
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.02.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDEN INMED, ul. Wenedów 2, 75-847 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5092,86 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5432,44
Oferta z najniższą ceną: 5432,44 / Oferta z najwyższą ceną: 5940,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wykonanie termomodernizacji obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrołęce.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrołęka
(mazowieckie)
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji remontu konserwatorskiego Baszty Złodziejskiej w zespole zabytkowym Zamku Królewskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg ograniczony
Kraków
(małopolskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
Nieruchomości, grunty rolne, inne
Siedlec
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH