PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

Komenda Główna Policji

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

200576/2013

Opis

Warszawa: zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
Numer ogłoszenia: 200576 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157116 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-642 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6012044, 601 59 75, faks 022 6011857.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.30.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: zakup usługi gastronomicznej, hotelarskiej i konferencyjnej w związku z realizacją projektu Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Hotel Gołębiewski Tadeusz Gołębiewski, ul. Pałacowa 7, 15-064 Białystok, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 73928,50
Oferta z najniższą ceną: 73928,50 / Oferta z najwyższą ceną: 73928,50
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń WCO
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia: wynajmu sal szkoleniowych, usługi hotelarskiej, usługi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przetarg na najem lokali użytkowych położonych w Szczecinie
Nieruchomości, budynki inne, przetarg
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH