PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup wraz z dostawą leków onkologicznych, anestetyków oraz leków immunostymulujących dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii ...

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-09

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kielce / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

35721/2013

Opis

Kielce: Zakup wraz z dostawą leków onkologicznych, anestetyków oraz leków immunostymulujących dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
Numer ogłoszenia: 35721 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18109 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 3674280, faks (041) 36 74 071.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą leków onkologicznych, anestetyków oraz leków immunostymulujących dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą leków onkologicznych, anestetyków oraz leków immunostymulujących dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach stosownie do:

Pakietu nr 1 - Lenalidomide
Pakietu nr 2 - Sugammadex
Pakietu nr 3 - Nilotinib
Pakietu nr 4 - Fulwestrant
Pakietu nr 5- Pipecuronium bromie
Pakietu nr 6- Lenograstim.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1-Lenalidomide
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Komtur Polska Sp.zo.o Specjalistyczna Hurtownia Farmaceutyczna, ul. Puławska 405 A, 02-801 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 204503,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 220863,46
Oferta z najniższą ceną: 220863,46 / Oferta z najwyższą ceną: 220863,46
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2- Sugammadex
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum PGF URTICA Sp.zo.o- Lider
PGF HURT Sp.zo.o, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41891,20 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32704,56
Oferta z najniższą ceną: 32704,56 / Oferta z najwyższą ceną: 45100,80
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3- Nilotinib
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum PGF URTICA Sp.zo.o- Lider
PGF HURT Sp.zo.o, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 216004,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 233268,66
Oferta z najniższą ceną: 233268,66 / Oferta z najwyższą ceną: 233268,66
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4 - Fulwestrant
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum PGF URTICA Sp.zo.o- Lider
PGF HURT Sp.zo.o, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 159000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 162000,65
Oferta z najniższą ceną: 162000,65 / Oferta z najwyższą ceną: 163620,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet nr 5- Pipecuronium bromie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.02.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum PGF URTICA Sp.zo.o- Lider
PGF HURT Sp.zo.o, ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8450,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 8929,44
Oferta z najniższą ceną: 8929,44 / Oferta z najwyższą ceną: 9253,44
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Rokowania mające na celu sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, grunty inne, inne
Ozimek
(dolnośląskie)
2 Ambulanse typu C
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Sosnowiec
(śląskie)
Sukcesywne dostawy środków czystości do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku. Znak...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lębork
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH