PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych II

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krosno / podkarpackie

Numer ogłoszenia

152435/2013

Opis

Krosno: Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych II
Numer ogłoszenia: 152435 - 2013; data zamieszczenia: 30.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86643 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą materiałów opatrunkowych II.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych określonych poniżej w pkt.2 niniejszej części siwz, których szczegółowy opis, zakres i wielkość określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała przez 12 kolejnych miesięcy licząc od daty podpisania umowy (udzielenia zamówienia)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-5, 33.14.10.00-0, 33.14.11.10-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą serwet operacyjnych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 47869,92
Oferta z najniższą ceną: 47869,92 / Oferta z najwyższą ceną: 58752,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą opaski dzianej wiskozowej, opaski elastycznej z zapinką
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS sp. z o.o., 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32066,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 32632,20
Oferta z najniższą ceną: 32632,20 / Oferta z najwyższą ceną: 33300,72
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet nr 5 - zakup wraz z dostawą opatrunku do mocowania wenflonów, sterylnego opatrunku do mocowania wkłuć centralnych , opatrunka do rurek tracheotomijnych, opatrunków do kaniul dożylnych, opatrunków do mocowania drenów Redona, opatrunków do mocowania cewników tlenowych i innych
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SKAMEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna,, ul. Częstochowska 38/53, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6936,02 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6000,16
Oferta z najniższą ceną: 6000,16 / Oferta z najwyższą ceną: 6000,16
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet nr 6 - zakup wraz z dostawą opatrunku do mocowania ochrony wkłucia obwodowego, setonów gazowych, tupferów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., , 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22698,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5668,27
Oferta z najniższą ceną: 5668,27 / Oferta z najwyższą ceną: 5668,27
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet nr 6a - zakup wraz z dostawą opatrunku do mocowania ochrony wkłucia obwodowego, setonów gazowych, tupferów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego ZARYS sp. z o.o.,, ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22698,40 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14137,20
Oferta z najniższą ceną: 14137,20 / Oferta z najwyższą ceną: 17515,44
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Artykuły do RTG
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Myślenice
(małopolskie)
Nasiona rzepaku ozimego odmiany TRINITY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pawłowice
(wielkopolskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Recław gm. Wolin
Nieruchomości, grunty inne, inne
Recław gm. wolin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH