PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-19

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kielce / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

273406/2014

Opis

Kielce: Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.
Numer ogłoszenia: 273406 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 226238 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Onkologii, ul. Artwińskiego 3, 25-734 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. (041) 3674280, faks (041) 36 74 071.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą preparatów dezynfekcyjnych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pakiet nr 1 - Preparaty do mycia i dezynfekcji narzędzi, endoskopów, powierzchni
Pakiet nr 2 - Preparaty do dezynfekcji powierzchni, sprzętu medycznego
Pakiet nr 3 - Preparaty zalecane przez producentów sprzętu do myjni endoskopów
Pakiet nr 4 - Preparaty zalecane przez producentów sprzętu do Centralnej Stacji Łóżek
Pakiet nr 5- Preparaty dezynfekcyjne dla obszaru ośrodka przeszczepiania szpiku,
Pakiet nr 6- Sterylne preparaty do mycia i dezynfekcji powierzchni pracowni przygotowania leków cytostatycznych i laboratorium ośrodka przeszczepiania szpiku.
Pakiet nr 7 - Preparaty do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk, oraz do pielęgnacji rąk w strefie bloku operacyjnego, gabinetów zabiegowych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: PAKIET NR 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDIA - MED. Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 132610,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 120112,62
Oferta z najniższą ceną: 120112,62 / Oferta z najwyższą ceną: 128374,42
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: PAKIET NR 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Schulke Polska S p z.o.o
Ul Rydygiera 8
01-793 Warszawa, Ul Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 56754,00
Oferta z najniższą ceną: 56754,00 / Oferta z najwyższą ceną: 75915,36
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: PAKIET NR 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MEDIA - MED. Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków, ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65100,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 62522,82
Oferta z najniższą ceną: 62522,82 / Oferta z najwyższą ceną: 62522,82
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: PAKIET NR 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA - Wrocław Oddz. Kraków
Ul. Balicka 117
30-149 Kraków, Ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10900,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 10171,22
Oferta z najniższą ceną: 10171,22 / Oferta z najwyższą ceną: 10171,22
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: PAKIET NR 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PERS Marek Sowiński
Ul B. Czecha 10
33-300 Nowy Sącz, Ul B. Czecha 10, 33-300 Nowy Sącz, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 38920,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 40256,50
Oferta z najniższą ceną: 40256,50 / Oferta z najwyższą ceną: 40256,50
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: PAKIET NR 6
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA - Wrocław Oddz. Kraków
Ul. Balicka 117
30-149 Kraków, Ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13992,15
Oferta z najniższą ceną: 13992,15 / Oferta z najwyższą ceną: 13992,15
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: PAKIET NR 7
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Zaopatrzenia Medycznego CEZAL SA - Wrocław Oddz. Kraków
Ul. Balicka 117
30-149 Kraków, Ul. Balicka 117, 30-149 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50360,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 45593,55
Oferta z najniższą ceną: 45593,55 / Oferta z najwyższą ceną: 45593,55
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa owoców i warzyw dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Jasło
(podkarpackie)
wykonanie prac budowlanych w budynku Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17 w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Zakup i sukcesywna dostawa artykułów biurowych dla Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Oleśnicy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Oleśnica
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH