PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup wraz z dostawą soczewek wszczepialnych wewnątrzgałkowych

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

Data publikacji ogłoszenia:

2013-04-23

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Krosno / podkarpackie

Numer ogłoszenia

157440/2013

Opis

Krosno: Zakup wraz z dostawą soczewek wszczepialnych wewnątrzgałkowych
Numer ogłoszenia: 157440 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85244 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą soczewek wszczepialnych wewnątrzgałkowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa soczewek wszczepialnych wewnątrzgałkowych określonych poniżej w pkt.2 niniejszej części siwz, których szczegółowy opis, zakres i wielkość określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie następowała przez 12 kolejnych miesięcy licząc od daty podpisania umowy (udzielenia zamówienia)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.73.11.10-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1 - soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe hydrofilne asferyczne bezaberacyjne z injectorem i cartrigem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

OPTOTECH Medical sp. j. A. Śmigacz, T. Chabik , Ul. Św. Barbary 18, 32-020 Wieliczka, Ul. Św. Barbary 18, 32-020 Wieliczka, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 67250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 72630,00
Oferta z najniższą ceną: 72630,00 / Oferta z najwyższą ceną: 72630,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2 - soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe do przypadków trudnych, soczewki zwijalne jednoczęściowe akrylowe hydrofilowe, soczewki zwijalne wewnątrzgałkowe asferyczne akrylowe hydrofilowe, soczewki akrylowe zwijalne hydrofilne asferyczne do wszczepu wtórnego do rowka w oku pseudofakijnym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EDIRO Edward i Robert Łukasiewicz spółka jawna, Ul. Lazurowa 185 m. 3, 01-476 Warszawa, Ul. Lazurowa 185 m. 3, 01-476 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 313200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 309150,00
Oferta z najniższą ceną: 309150,00 / Oferta z najwyższą ceną: 309150,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3 - soczewki zwijalne akrylowe, hydrofilowe asferyczne, soczewki wewnątrzgałkowe fabrycznie załadowane do jednorazowego aplikatura jednoczęściowe hydrofilne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Croma Pharma Polska sp. z o.o., Ul. Ryżowa 31, 02-495 Warszawa, Ul. Ryżowa 31, 02-495 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171836,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 170370,00
Oferta z najniższą ceną: 170370,00 / Oferta z najwyższą ceną: 170370,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4 - soczewki przedniokomorowe o miękkich haptykach, pierścień napinający torebkę soczewki (TCR), pierścień napinający torebkę Cionni
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ADD Adam Warych , Ul. Ćwiklińskiej 20/5, 92-508 Łódź, Ul. Ćwiklińskiej 20/5, 92-508 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30145,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29867,40
Oferta z najniższą ceną: 29867,40 / Oferta z najwyższą ceną: 29867,40
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet nr 5 - soczewki wewnątrzgałkowe zwijalne asferyczne jednoczęściowe hydrofilowe, refraktor tęczówkowy o przekroju okrągłym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABJ-VISION sp. z o.o., Ul. Główna 90B, 95-041 Gałków Duży, Ul. Główna 90B, 95-041 Gałków Duży, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72300,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 78084,00
Oferta z najniższą ceną: 78084,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78084,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
FS/ZP/05/2014 - dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pod nazwą Utworzenie w ramach Fabryki...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
Usługa polegająca na wydrukowaniu 2 książek
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawa wideogastroskopów z insuflatorem CO2 dla SP ZOZ MSW w Szczecinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH