PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup z dostawą zamkniętego systemu aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SP ZOZ w Wieluniu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-25

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wieluń / łódzkie

Numer ogłoszenia

13229/2013

Opis

Wieluń: Zakup z dostawą zamkniętego systemu aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SP ZOZ w Wieluniu.
Numer ogłoszenia: 13229 - 2013; data zamieszczenia: 24.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 254263 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, ul. Szpitalna 16, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. +48 043 8438311 w. 355, faks 043 843 83 11 wew. 213.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup z dostawą zamkniętego systemu aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla SP ZOZ w Wieluniu..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy zakres , ilości zawiera - ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ CENOWY - Pakiet 1 -3..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.00-3, 33.19.25.00-7, 33.14.10.00-0, 33.79.30.00-5, 38.43.71.10-1, 38.43.70.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: PAKIET Nr 1) Dostawa zamkniętego systemu aspiracyjno - próżniowego do pobierania krwi.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sarstedt Spółka z o. o. , Blizne Łaszczyńskiego,, ul. Warszawska 25,, Stare Babice, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72086,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 78188,88
Oferta z najniższą ceną: 78188,88 / Oferta z najwyższą ceną: 78188,88
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Remont lokali mieszkalnych i kwater internatowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobie OReg WAM w Warszawie przed...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i naprawy kserokopiarek oraz dostawy materiałów eksploatacyjnych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Bronów, gmina Pleszew
Nieruchomości, grunty rolne, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH