PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup zespołu prądotwórczego wraz z dostawą i montażem dla Aresztu Śledczego w Katowicach. Znak sprawy: D/Kw-220/2/ZP/2013

Areszt Śledczy w Katowicach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-27

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

245042/2013

Opis

Katowice: Zakup zespołu prądotwórczego wraz z dostawą i montażem dla Aresztu Śledczego w Katowicach. Znak sprawy: D/Kw-220/2/ZP/2013
Numer ogłoszenia: 245042 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 212746 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Areszt Śledczy w Katowicach, ul. Mikołowska 10a, 40-067 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2084567, faks 32 2512931.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna Służby Więziennej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup zespołu prądotwórczego wraz z dostawą i montażem dla Aresztu Śledczego w Katowicach. Znak sprawy: D/Kw-220/2/ZP/2013.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż zespołu prądotwórczego wraz z dostosowaniem pomieszczeń agregatu i rozdzielni dla Aresztu Śledczego w Katowicach.
Zespół prądotwórczy zostanie zamontowany w istniejącym budynku mieszczącym dotychczas eksploatowany zespół prądotwórczy oraz podłączony do rozdzielni głównej za pomocą nowego kabla zasilającego.
Zespół prądotwórczy będzie stanowił awaryjne źródło zasilania dla obiektów Aresztu Śledczego w Katowicach w energię elektryczną..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.12.20.00-7, 45.31.57.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Centrum Serwisu Telekomunikacji i Telemetrii SEVITEL Sp z o.o., ul. Leopolda 29, 40-189 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139024,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 168940,50
Oferta z najniższą ceną: 168940,50 / Oferta z najwyższą ceną: 270600,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa materiałów reklamowych w ramach projektu UR - nowoczesność i przyszłość regionu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rzeszów
(podkarpackie)
Dostawa systemu informacji prawnej.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lublin
(lubelskie)
Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania wraz z instalacją
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Lisków
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH