PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zakup zestawów do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy przepływowej TE171 NW3

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

279661/2011

Opis

Kraków: Zakup zestawów do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy przepływowej TE171 NW3
Numer ogłoszenia: 279661 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 261175 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6582011, faks 012 6581081.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup zestawów do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy przepływowej TE171 NW3.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawów do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy przepływowej TE171 NW3.
Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 33.10.00.00-1 Urządzenia medyczne
3.2. Szczegółowy opis oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 3do SIWZ
3.3. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.
3.4. Wymagany okres niezmienności cen jednostkowych netto podanych w ofercie wynosi minimum 6 miesięcy.
3.5. Wyroby medyczne niniejszego zamówienia, powinny być zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych
3.6. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EFmed Sp. z o.o., ul. Marynarki Polskiej 100, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 210000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 195000,00
Oferta z najniższą ceną: 195000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 195000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa oryginalnych, fabrycznie nowych tonerów do kserokopiarek oraz papieru termoczułego do faxu dla Urzędu Skarbowego w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
Sprzedaż kwartalnika " Nowoczesna Plebania "
Ruchomości, oferty biznesowe, inne, inne
Warszawa
(mazowieckie)
Nadzór inwestorski nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wólka Żabna i Wola Osowa - Gmina Staszów...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Staszów
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH