PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zamówienie Nr: OZ-JW-271-131/8/II/2013/Szkol./Gr./EFS/ z dnia 16.04.2013 r. Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-18

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

113997/2013

Opis

Kraków: Zamówienie Nr: OZ-JW-271-131/8/II/2013/Szkol./Gr./EFS/ z dnia 16.04.2013 r.
Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH
Numer ogłoszenia: 113997 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70977 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6855060, faks 012 6451270.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie Nr: OZ-JW-271-131/8/II/2013/Szkol./Gr./EFS/ z dnia 16.04.2013 r.
Przeprowadzenie szkolenia pod nazwą: ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Przeprowadzenie 175 godzinnego szkolenia kompleksowego od podstaw w zakresie opanowania przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności związanej z prowadzeniem działalności cateringowej oraz zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, organizacją przyjęć okolicznościowych oraz przygotowaniem potraw, dekoracją potraw i stołów dla łącznej liczby 5 osób bezrobotnych w jednej grupie szkoleniowej w III-IV kwartale 2013 r. pod nazwą:ORGANIZATOR USŁUG CATERINGOWYCH..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.34.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: EFS Poddziałanie 6.1.3 POKL.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Małgorzata Wyrwińska - Cieślak Małopolskie Centrum Współpracy, Edukacji i Doradztwa, ul. Majowa 7, 31-464 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 23623,33 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 15750,00
Oferta z najniższą ceną: 15750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 25000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa wagi i akcesoriów ADZP 240-29/14
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, zamówienie z wolnej ręki
Warszawa
(mazowieckie)
Dostawę węgla kamiennego typ 31 w ilości 320 ton na sezon grzewczy 2014/2015
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Stąporków
(świętokrzyskie)
Pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej.
Nieruchomości, grunty inne, licytacja
Opole
(opolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH