PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w 5 pakietach wierteł, frezów tnących, piłek do cięcia kości,...

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-17

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Elbląg / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

238002/2014

Opis

Elbląg: Zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w 5 pakietach wierteł, frezów tnących, piłek do cięcia kości, brzeszczotów piły wzdłużnej, klipsów do płata skórnego, zacisków do płata kostnego, staplerów skórnych, klipsów tytanowych, klipsów do zamykania naczyń z jednoczesnym użyczeniem sprzętu wielokrotnego użytku na okres obowiązywania umowy dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
Numer ogłoszenia: 238002 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 192832 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (055) 2344111, faks 055 2345547.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w 5 pakietach wierteł, frezów tnących, piłek do cięcia kości, brzeszczotów piły wzdłużnej, klipsów do płata skórnego, zacisków do płata kostnego, staplerów skórnych, klipsów tytanowych, klipsów do zamykania naczyń z jednoczesnym użyczeniem sprzętu wielokrotnego użytku na okres obowiązywania umowy dla potrzeb Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa w 5 pakietach wierteł, frezów tnących, piłek do cięcia kości, brzeszczotów piły wzdłużnej, klipsów do płata skórnego, zacisków do płata kostnego, staplerów skórnych, klipsów tytanowych, klipsów do zamykania naczyń z jednoczesnym użyczeniem sprzętu wielokrotnego użytku na okres obowiązywania umowy dla potrzeb Boku Operacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Szczegółowy opis oraz ilości na powyższy asortyment zostały określone w arkuszach asortymentowo cenowych stanowiących odpowiednio załączniki od Nr 1 do Nr 5 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.11.22-1, 33.16.22.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet nr 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IMC IMPOMED CENTRUM S.A., ul. Skrzyneckiego 38, 04-563 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 60700,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 49572,00
Oferta z najniższą ceną: 49572,00 / Oferta z najwyższą ceną: 64476,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14250,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 14634,00
Oferta z najniższą ceną: 14634,00 / Oferta z najwyższą ceną: 14634,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 5540,40
Oferta z najniższą ceną: 5540,40 / Oferta z najwyższą ceną: 5540,40
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48960,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 53676,00
Oferta z najniższą ceną: 53676,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53676,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet nr 5
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aesculap Chifa Sp. z o.o., ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143930,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 155444,00
Oferta z najniższą ceną: 155444,00 / Oferta z najwyższą ceną: 155444,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa Krakowski Rynek Nieruchomości 2013 w języku angielskim
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Kraków
(małopolskie)
Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu komórkom organizacyjnym Centrum Projektów Europejskich oraz zapewnienie...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH