PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zapewnienie noclegu w Brukseli dla stażystów i praktykantów projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Data publikacji ogłoszenia:

2013-06-08

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Lublin / lubelskie

Numer ogłoszenia

219556/2013

Opis

Lublin: Zapewnienie noclegu w Brukseli dla stażystów i praktykantów projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy
Numer ogłoszenia: 219556 - 2013; data zamieszczenia: 07.06.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 83975 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, woj. lubelskie, tel. 081 5375965, faks 081 5375965.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie noclegu w Brukseli dla stażystów i praktykantów projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu w Brukseli dla stażystów i praktykantów projektu UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Postępowanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu: UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, nr POKL.04.01.01-00-362/10 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ATLAS TRAVEL, M. W. Górscy Sp. J., ul. Rynek 2, 20-111 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36933,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 35800,00
Oferta z najniższą ceną: 35800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35800,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Warszawa
(mazowieckie)
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Budynku Dyrekcji - Administracji Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Cieszyn
(śląskie)
Przeprowadzenie szkoleń z zakresu I i II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Szczecin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH