PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zapewnienie wsparcia technicznego dla oprogramowania oraz urządzeń serwerowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice

Miasto Katowice

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Katowice / śląskie

Numer ogłoszenia

467236/2013

Opis

Katowice: Zapewnienie wsparcia technicznego dla oprogramowania oraz urządzeń serwerowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice
Numer ogłoszenia: 467236 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 393194 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 2593302, faks 32 2593303.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie wsparcia technicznego dla oprogramowania oraz urządzeń serwerowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1)Nazwa Przedmiotu zamówienia : Zapewnienie wsparcia technicznego dla oprogramowania oraz urządzeń serwerowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice.

2) Zamówienie nie jest współfinansowane przez Unię Europejską.

3) W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do : W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego dla oprogramowania oraz urządzeń serwerowych będących w posiadaniu Urzędu Miasta Katowice zgodnie ze szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia o którym mowa w cz. II pkt 9 ppkt 4 Przedmiot zamówienia został określony z uwzględnieniem postanowień rozdziału 2 ustawy.

4) Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 7 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w wzorze umowy. ( załącznik nr 8 do SIWZ).
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.63.00-1, 72.61.10.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.10.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASCOMP S.A., ul. Grabska 11, 32-005 Niepołomice, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 335365,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 318721,99
Oferta z najniższą ceną: 318721,99 / Oferta z najwyższą ceną: 354442,95
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy paliwa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Myślenice
(małopolskie)
Odnowa centrum miejscowości Rzuchowa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pleśna
(małopolskie)
Nieruchomość zabudowana - działka nr 85/6
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH