PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego...

Szkoła Podstawowa nr 10 im.Władysława Broniewskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2014-08-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

281516/2014

Opis

Olsztyn: zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie
Numer ogłoszenia: 281516 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236798 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 10 im.Władysława Broniewskiego, ul. Niepodległości 18, 10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5237727, faks 89 5237727.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w systemie zaprojektuj i zbuduj zadania pod nazwą zaprojektowanie i budowa szkolnego placu zabaw w ramach rządowego programu Radosna szkoła w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie. Plac zabaw jest przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym tj. dla dzieci klas I-III.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4, 45.23.32.50-6, 71.32.00.00-7, 77.30.00.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DAR-POL Dariusz Cieślak, ul. Pasymska 27/18, 12-100 Szczytno, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 133211,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 159984,87
Oferta z najniższą ceną: 159984,87 / Oferta z najwyższą ceną: 202950,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przedłużenie Asysty Technicznej na oprogramowanie ORACLE. Znak sprawy: ZP-DW-24/13.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Rozbiórka budynku oświaty wraz z przyległym do niego budynkiem gospodarczym - na działce nr ew. 48/9 (obręb 36, arkusz 1) przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
CRZP/59/2011/AEZ/85/ Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2011 - część 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH