PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zaprojektowanie i wybudowanie masztu przeciwpożarowego z odciągami przy leśnictwie Kwiejce w Nadleśnictwie Potrzebowice

Nadleśnictwo Potrzebowice

Data publikacji ogłoszenia:

2012-04-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Wieleń / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

74073/2012

Opis

Wieleń: Zaprojektowanie i wybudowanie masztu przeciwpożarowego z odciągami przy leśnictwie Kwiejce w Nadleśnictwie Potrzebowice
Numer ogłoszenia: 74073 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44159 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Potrzebowice, Potrzebowice 1, 64-730 Wieleń, woj. wielkopolskie, tel. 67 2562526, faks 67 2562492.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wybudowanie masztu przeciwpożarowego z odciągami przy leśnictwie Kwiejce w Nadleśnictwie Potrzebowice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia zaprojektowanie oraz wybudowanie jednego stalowego masztu o konstrukcji kratowej wraz z odciągami, zgodnie z projektem Wykonawcy oraz specyfikacją techniczną. Całkowita wysokość masztu 45 metrów. Zamówienie obejmuje: - wykonanie badań geologiczno-inżynierskich wraz z określeniem kategorii gruntu, - sporządzenie ogólnej koncepcji obiektu, - sporządzenie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę, - wykonanie robót tymczasowych koniecznych do realizacji zadania, - wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji, - sporządzenie innych wymaganych prawem
dokumentów niezbędnych do wydania pozwolenia na budowę, wykonania obiektu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, jeżeli taka decyzja będzie wymagana. Projekt, budowa i wykonanie masztu musi w pełni odpowiadać obowiązującym w tym zakresie przepisom i normom. Szczegółowe wymagania przedstawione są w załączniku nr 1 do SIWZ - Program Funkcjonalo-Użytkowy.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.32-9, 45.22.25.00-1, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1, 71.32.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFRA-TEL Sp z o. o., ul. Żorska 14, 44-203 Rybnik, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 200881,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 139605,00
Oferta z najniższą ceną: 139605,00 / Oferta z najwyższą ceną: 203530,23
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
WZZ/ZP-D-27/2011 sprzet ogrodniczy
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łaskarzew
(mazowieckie)
Przebudowa mostu nad rzeką Niestępówką wraz z drogą dojazdową w ciągu drogi powiatowej nr 3405W Łady - Winnica
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Pułtusk
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH