PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji budynku nadszybia z wieżą wyciągową i budynku maszyny wyciągowej na Centrum Kulturalno-Kongresowe WITOLD...

Gmina Miasto Boguszów-Gorce

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-29

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Boguszów-Gorce / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

283175/2011

Opis

Boguszów-Gorce: Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji budynku nadszybia z wieżą wyciągową i budynku maszyny wyciągowej na Centrum Kulturalno-Kongresowe WITOLD przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową i budynku maszyny wyciągowej na Centrum Kulturalno-Kongresowe WITOLD przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach
Numer ogłoszenia: 283175 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 226139 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Boguszów-Gorce, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, woj. dolnośląskie, tel. 074 8449311 w. 32, faks 074 8449165.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie adaptacji budynku nadszybia z wieżą wyciągową i budynku maszyny wyciągowej na Centrum Kulturalno-Kongresowe WITOLD przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku nadszybia z wieżą wyciągową i budynku maszyny wyciągowej na Centrum Kulturalno-Kongresowe WITOLD przy ul. Traugutta w Boguszowie-Gorcach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie (budowę) zamierzenia inwestycyjnego w zakresie:
a) rozbudowy, przebudowy, adaptacji i remontu budynku nadszybia na obiekt Centrum Kulturalno-Kongresowe, w zakresie: biblioteki miejskiej z częścią wystawienniczą,
b) remontu istniejącej wieży nadszybia z dostosowaniem jej na potrzeby wieży widokowej,
c) przebudowy, adaptacji i remontu budynku maszyny wyciągowej na potrzeby lokalu gastronomicznego - restauracji,
d) rozbiórki istniejącego budynku przemysłowego (działka nr 233/4),
e) rozbiórki istniejącego budynku biurowego ze stróżówką (działka nr 231/5),
f) układu komunikacyjnego obsługującego adaptowane budynki w zakresie:
skomunikowania z ulicą Romualda Traugutta,
dojazdów do adaptowanych budynków w zakresie dojazdu użytkowników, p.poż, dostaw i obsługi technicznej,
parkingów.
g) uzbrojenia terenu,
h) zagospodarowania terenu,
i) remontu kapliczki św. Barbary,
j) przeniesienia obelisku kamiennego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowlano - Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o. o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3624681,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3431638,50
Oferta z najniższą ceną: 3431638,50 / Oferta z najwyższą ceną: 5814210,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przedłużenie Asysty Technicznej na oprogramowanie ORACLE. Znak sprawy: ZP-DW-24/13.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Rozbiórka budynku oświaty wraz z przyległym do niego budynkiem gospodarczym - na działce nr ew. 48/9 (obręb 36, arkusz 1) przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
CRZP/59/2011/AEZ/85/ Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2011 - część 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH