PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży nieruchomości.

URZĄD MIASTA I GMINY SZCZYTNA

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-20

Rodzaj ogłoszenia:

Nieruchomości, grunty inne, inne, sprzedaż

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Szczytna / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

32836409

Powierzchnia

2 000 m2

Cena

1 800 000 zł

Opis

B U R M I S T R Z S Z C Z Y T N E J
57-330 Szczytna, ul. Wolności 42, tel. (074) 86 83 305
zaprasza do rokowań w sprawie sprzedaży
1/ nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 2747/3 o powierzchni 2,00 ha,
położonej w Szczytnej przy ul. Górskiej, przeznaczonej jako tereny zabudowy mieszkaniowo
-usługowej i usług publicznych i komercyjnych, oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
na cele sanatoryjno-uzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne i turystyczne, SW1K 00088525/5.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczenie uzupełniające jest
to obszar wykonywania odwiertów głębinowych z dopuszczeniem eksploatacji i produkcji wód.
Na nieruchomości zlokalizowany jest odwiert - otwór nr 3, który wykazał, iż występują tam dwa poziomy wodonośne. W poziomie pierwszym - wody zwykłe, w poziomie drugim - wody mineralne. Na nabywcy spoczywa obowiązek uzyskania niezbędnych do eksploatacji wód pozwoleń i koncesji.
Cena do rokowań wynosi 1.800.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 90.000,- zł.
2/ nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działki nr 2747/1 i 2747/4 o łącznej powierzchni
2,5226 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Górskiej, przeznaczonej jako tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej i usług publicznych i komercyjnych oraz tereny zabudowy
mieszkaniowej i usługowej na cele sanatoryjno-uzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne
i turystyczne, SW1K 00088525/5.
Cena do rokowań wynosi 900.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 45.000,- zł.
3/ nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 2747/2 o powierzchni 2,0728 ha, położonej w Szczytnej przy ul. Górskiej, przeznaczonej jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usług publicznych i komercyjnych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej na cele sanatoryjno-uzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne i turystyczne, SW1K 00088525/5.
Cena do rokowań wynosi 800.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 40.000,- zł.
4/ nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 2747/5 o powierzchni 2,5709 ha,
położonej w Szczytnej przy ul. Górskiej, przeznaczonej jako tereny zabudowy mieszkaniowo
-usługowej i usług publicznych i komercyjnych oraz tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej
na cele sanatoryjno-uzdrowiskowe, leczniczo-rehabilitacyjne i turystyczne, SW1K 00088525/5.
Cena do rokowań wynosi 1.000.000,- zł. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 50.000,- zł.
5/ nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową i usługi publiczne i komercyjne oraz usługi turystyki obejmujące: hotele, pensjonaty,
ośrodki wypoczynkowe, pola biwakowe, campingi oraz inne obiekty związane z obsługą ruchu turystycznego, położonej w Szczytnej przy ul. Wolności 5, w granicach działki oznaczonej numerem geodezyjnym 440/2, o powierzchni 1493 m2, SW1K 38923. Znajdujący się w obrębie nieruchomości budynek wykorzystywany dotychczas jako szkoła, jest budynkiem trzykondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 1.355 m2. Nieruchomość położona
jest w strefie "B" ochrony konserwatorskiej, a budynek jest wpisany do wykazu zabytków.
Obiekt budowlany można zagospodarować na dowolny cel gospodarczy zgodny z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego miasta Szczytna.
Cena do rokowań wynosi 1.600.000,- zł brutto. Wysokość zaliczki do rokowań wynosi 80.000,- zł.
ROKOWANIA ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 20 SIERPNIA 2014 ROKU W SALI POSIEDZEŃ
URZĘDU MIASTA I GMINY W SZCZYTNEJ, UL. WOLNOŚCI 42 O GODZ. 10.00.
Przetargi odbyły się w dniach: 16.08, 25.10.2010 r., 25.10.2013 r. i 14.02.2014 r.
Nieruchomości są obciążone hipoteką umowną łączną.
Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem
"Rokowania - termin - numer geodezyjny nieruchomości" w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Szczytnej, pokój nr 16 (Sekretariat), do godz. 15.30 dnia 14 sierpnia 2014 r.
Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:
1/ imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna
lub inny podmiot,
2/ datę sporządzenia zgłoszenia,
3/ oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
4/ oferowaną cenę i sposób jej zapłaty (może być niższa od wskazanej w ogłoszeniu o rokowaniach),
5/ proponowany sposób zagospodarowania nieruchomości.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.
Zgłaszający udział w rokowaniach zobowiązany jest wpłacić zaliczkę na daną nieruchomość
na konto Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej nr 11 9588 0004 7100 6943 2000 0030 do dnia
14 sierpnia 2014 roku. Dowód wpłaty zaliczki należy okazać komisji przeprowadzającej rokowania.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w miejscu i terminie zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego, Burmistrz może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie
podlega zwrotowi.
Możliwość wpięcia do sieci uzbrojenia należy uzgodnić z właścicielami poszczególnych sieci.
Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów.
Nabywca nieruchomości ponosi koszty związane z ewentualnym geodezyjnym okazaniem granicy
działki i koszty przeniesienia prawa własności /opłata notarialna i sądowa/.
Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży i warunkach rokowań można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Szczytnej, pok. nr 12.
Burmistrzowi przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
32836409

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
zakup dostępu do pakietu Full Collection na okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 od firmy ABE-IPS Sp. z o.o.,
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Poznań
(wielkopolskie)
Nieruchomość zabudowana położona w Rybniku
Nieruchomości, grunty inne, przetarg
Rybnik
(śląskie)
Dostawa produktów żywnościowych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH