PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice w sezonie 2014/2015.

Gmina Buczkowice

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-24

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Buczkowice / śląskie

Numer ogłoszenia

353888/2014

Opis

Buczkowice: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice w sezonie 2014/2015.
Numer ogłoszenia: 353888 - 2014; data zamieszczenia: 23.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 307674 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Buczkowice, ul,. Lipowska 730, 43-374 Buczkowice, woj. śląskie, tel. 033 4990066 w. 15, 39, faks 033 4990066.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice w sezonie 2014/2015..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice w sezonie 2014/2015 obejmujące -odśnieżanie dróg gminnych, parkingów wg operatu organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, -w razie potrzeby wywóz nadmiaru śniegu wraz z załadunkiem w miejsce wskazane w operacie organizacyjnym. -usuwanie śliskości na drogach poprzez posypywanie piaskiem. Z podziałem na III zadania: I zadanie - Sołectwo Buczkowice II zadanie - Sołectwo Rybarzowice III zadanie - Sołectwo Godziszka i Kalna..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice w sezonie 2014/2015- zadanie nr 1 Sołectwo Buczkowice.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Sanit-Trans Sp.zo.o., Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne 383, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75922,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 61542,00
Oferta z najniższą ceną: 61542,00 / Oferta z najwyższą ceną: 76200,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice w sezonie 2014/2015 - zadanie nr 2 Sołectwo Rybarzowice.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HPU TRAKOP Szymon Świerczek, ul.Beskidzka 326, 43-378 Rybarzowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 112879,80 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 106858,44
Oferta z najniższą ceną: 76700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 106858,44
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Buczkowice w sezonie 2014/2015 - zadanie nr 3 Sołectwo Godziszka i Kalna.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Rolnicze Wiesław Caputa, ul.Beskidzka 63, 43-376 Godziszka, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 137451,60
Oferta z najniższą ceną: 105732,00 / Oferta z najwyższą ceną: 137451,60
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku oraz konserwcję i obsługę awaeryjaną...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Włocławek
(kujawsko-pomorskie)
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2 100 00,00 zł
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Sępólno Krajeńskie
(kujawsko-pomorskie)
Roboty remontowe wykonywane w trybie awaryjnym wraz z robotami naprawczymi w placówkach : oświaty i wychowania, wychowania...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gdańsk
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH