PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY OZORKÓW

Gmina Ozorków

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ozorków / inne

Numer ogłoszenia

6076/2013

Opis

Ozorków: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY OZORKÓW
Numer ogłoszenia: 6076 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 474468 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozorków, ul. Wigury 14, 95-035 Ozorków, woj. , tel. 042 2771444, faks 042 2771449.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY OZORKÓW.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych będących w administracji Gminy Ozorków, w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, polegające na zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu dróg, poprzez pracę sprzętu wraz z użyciem materiałów uszorstniających. Zamówienie podzielone jest na trzy (3) ZADANIA. Zamówienie obejmuje:
Zadanie nr I - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie n/wym. dróg:
I kolejność dróg ok. 23 km:
1. Modlna - Małachowice (Wieś) - Małachowice Kolonia - Dybówka - Czerchów - Sokolniki Parcela (Ośrodek Zdrowia) - 11,3 km
2. Helenów - Sokolniki Las /ul.Ozorkowska, ul. Narutowicza-hydrofornia, ul. Solnickiego do placu targowego/ - 3,5 km
3.Aleksandria - 1,6 km
4.Sokolniki Las, ul. Kościuszki - Katarzynów, ul. Akacjowa i ul. Jarzębinowa - 3,3 km
5.Sokolniki Las, ul. M. Konopnickiej - 0,600 km
6.Sokolniki Las, ul. Królowej Jadwigi plus ul. Ks. Brzóski - 0,760 km
7.Sokolniki Las, ul. Marynarska i 22 Lipca - 1,870 km
II kolejność dróg ok. 18 km:
1.Helenów - Maszkowice - 6,0 km
2.Celestynów - 1,5 km
3.Sokolniki (Wieś) - Stara Modlna - 2,7 km.
4.Sokolniki Parcela - Skotniki - Małachowice Kolonia - 7,0 km
5.Małachowice Kolonia (do boiska) - 0,600 km.
W przypadku wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu, niebezpieczna śliskość) zlecona zostanie dodatkowa usługa polegająca na zapewnieniu przejezdności dróg i usuwaniu gołoledzi na drogach gminnych szlakowo-gruntowych w rejonie dróg określonych w Zadaniu I, a niewymienionych z nazwy lub lokalizacji. Dodatkowa usługa będzie zlecona telefonicznie w zależności od potrzeb.
Zadanie nr II - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie n/wym. dróg:
I kolejność dróg ok. 31 km:
1.Borszyn - Skromnica - Tkaczew - 4,0 km
2.Solca Wielka - Solca Mała - 4,3 km
3.Cedrowice Parcela tzw. jabłonkowa plus dwie drogi przez wieś - Cedrowice Parcela (droga po byłej tuczarni) - Cedrowice Wieś - Ostrów - Tymienica - 10,8 km
4.Tymienica /pomiędzy drogami powiatowymi/ + Boczki - 2,5 km
5.Skotniki PGR - Boczki - Skotniki - 4,0 km
6.Konary - Sierpów Stary - 4,7 km
7.Leśmierz (k. Przedszkola) - 0,850 km
II kolejność dróg ok. 13 km:
1.Sierpów w kier. Lubienia - Solca Mała - 2 km
2.Solca Wielka - Pełczyska / za cmentarzem/ - Pełczyska /od remizy OSP do Śliwnik / - 3,3 km
3.Parzyce - Muchówka - Ostrów - 3,6 km
4.Skotniki do granicy gminy - 2,7 km
5.Parzyce (w stronę Konar) - 1,1 km
W przypadku wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu, niebezpieczna śliskość) zlecona zostanie dodatkowa usługa polegająca na zapewnieniu przejezdności dróg i usuwaniu gołoledzi na drogach gminnych szlakowo-gruntowych w rejonie dróg określonych w Zadaniu II, a niewymienionych z nazwy lub lokalizacji. Dodatkowa usługa będzie zlecona telefonicznie w zależności od potrzeb.
Zadanie Nr III - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gruntowych i szlakowych na terenie miejscowości Sokolniki Las i Katarzynów (niewymienionych w Zadaniu Nr I), gdzie występują szczególnie uciążliwe warunki do odśnieżania z uwagi na drogi wąskie, krótkie i zadrzewione, utrudniające pracę maszyn. Szacuje się ogólną długość dróg gruntowych i szlakowych ca 60 km.
W przypadku wystąpienia bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych (obfite opady śniegu, niebezpieczna śliskość) zlecona zostanie dodatkowa usługa polegająca na zapewnieniu przejezdności dróg i usuwaniu gołoledzi na drogach gminnych w rejonie dróg określonych w Zadaniu III, a niewymienionych z nazwy lub lokalizacji. Dodatkowa usługa będzie zlecona telefonicznie w zależności od potrzeb.
Standard dróg gminnych:
1. Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp.
2. Odśnieżony, co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.
3. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.
4. Podjęcie działań nie później niż 2 godziny od chwili przyjęcia zlecenia..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Zadanie nr I - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg wymienionych w przedmiocie zamówienia.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Roboty Drogowe Dariusz Kłys, Łagiewniki Nowe, ul. Smardzewska 5, 95-002 Smardzew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18518,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20000,00
Oferta z najniższą ceną: 20000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29652,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Zadanie nr II - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., ul. Łęczycka 24, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18518,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20000,00
Oferta z najniższą ceną: 20000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28514,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie Nr III - obejmuje zwalczanie śliskości zimowej i odśnieżanie dróg gruntowych
i szlakowych na terenie miejscowości Sokolniki Las i Katarzynów.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Roboty Drogowe Dariusz Kłys, Łagiewiniki Nowe, ul. Smardzewska 5, 95-002 Smardzew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18518,52 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 20000,00
Oferta z najniższą ceną: 20000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 29652,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach środków Funduszu Pracy.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bochnia
(małopolskie)
Wynajem - ścisłe Centrum Rzeszowa - budynek, ul. Cieplińskiego 3
Nieruchomości, budynki biurowe, inne
Rzeszów
(podkarpackie)
Rozbudowa elementów małej architektury przy ul.Kruczej w Lubinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Lubin
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH