PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015

Urząd Gminy w Waśniowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-11-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Waśniów / świętokrzyskie

Numer ogłoszenia

246275/2014

Opis

Waśniów: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW
W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015
Numer ogłoszenia: 246275 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217683 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Waśniowie, Rynek 24, 27-425 Waśniów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2646026, faks 041 2646028.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY WAŚNIÓW
W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Waśniów w sezonie zimowym 2014/2015
przy użyciu:
a) spycharko - ładowarki w ilości maksymalnej pracy sprzętu: do 500 godzin
b) pługa ciężkiego na nośniku Wykonawcy w ilości maksymalnej pracy sprzętu: do 200 godzin
c) pługu średniego na nośniku Wykonawcy w ilości maksymalnej pracy sprzętu: do 200 godzin
d) piaskarki P-1 na nośniku z pługiem jednostronnym Wykonawcy: w ilości maksymalnej pracy sprzętu: do 80 godzin
-materiał (mieszanka piachu i soli) Zamawiającego składowany w miejscowości Waśniów;
-załadunek mieszanki w gestii Wykonawcy;
e) pługa wirnikowego na nośniku Wykonawcy w ilości maksymalnej pracy sprzętu: do 80 godzin
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
-Bieżącego zimowego utrzymania dróg gminnych o długości ok 86 km na terenie Gminy Waśniów z gotowością do wykonania zadania do 30 minut od telefonicznego polecenia ich wykonania, polegające na odśnieżaniu i usuwaniu oblodzeń nawierzchni drogowej.
-Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmniejszenia zakresu prac przewidzianych do wykonania jeżeli uzna, że ich wykonanie jest zbędne. Zamawiający informuje Wykonawcę o rezygnacji z części prac lub realizacji w mniejszym zakresie najpóźniej na 8 godzin przed ich wykonaniem..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Transportowo-Handlowo-Usługowa TRANS-MAT s.c. Tadeusz Chojnacki & Jarosław Chojnacki, ul Świętokrzyska 11B, 27-425 Waśniów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85531,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 175392,00
Oferta z najniższą ceną: 175392,00 / Oferta z najwyższą ceną: 175392,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego remontu dachu i elewacji oraz zagospodarowania terenu wokół...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Stalowa Wola
(podkarpackie)
Dostawy paliw płynnych dla brygady drogowej Powiatu Bydgoskiego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Dostawa samochodu ciężąrowego z napędem na dwie osie z pługiem hydraulicznym sterowanym z kabiny
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Rybnik
(śląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH