PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Skała w sezonie zimowym 2014/2015

Gmina Skała

Data publikacji ogłoszenia:

2014-10-22

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Skała / małopolskie

Numer ogłoszenia

222555/2014

Opis

Skała: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Skała
w sezonie zimowym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 222555 - 2014; data zamieszczenia: 21.10.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 208163 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skała, ul. Rynek 29, 32-043 Skała, woj. małopolskie, tel. 012 3891098, faks 012 3891098 w. 104.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Skała
w sezonie zimowym 2014/2015.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Skała w sezonie zimowym 2014/2015,
w sołectwach: Gołyszyn, Barbarka, Poręba Laskowska, Minoga, Zamłynie, Przybysławice, Rzeplin, Cianowice, Smardzowice, Maszyce, Niebyła - Świńczów, Szczodrkowice, Nowa Wieś, Stoki, Sobiesęki, Chmielarze, Grodzisko, Skała, Ojców według wykazu dróg stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
Odśnieżanie sprzętem - szacunkowa ilość: 550 godzin pracy sprzętu,
-Odśnieżanie pługiem wirnikowym - szacunkowa ilość: 50 godzin pracy sprzętu,
-Likwidację gołoledzi poprzez posypywanie wskazanych odcinków dróg - szacunkowa ilość: 100 godzin pracy sprzętu,
-Załadunek śniegu z odwozem szacunkowa ilość: 100 godzin pracy sprzętu zestaw ładowarka+ samochód
Razem szacunkowa ilość: 800 godzin pracy sprzętu w sezonie zimowym 2014/2015.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Usługi Przewozowe Krzysztof Mularczyk, Nowa Wieś 77, 32-046 Minoga, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 111575,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 128000,00
Oferta z najniższą ceną: 128000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Wybór Operatora na administrowanie, bieżące utrzymanie, eksploatację sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Przasnysz
(mazowieckie)
Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej kanalizacji sanitarnej w m. Oblęgor ul. Widoma, ul Studzianki gm. Strawczyn.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Strawczyn
(świętokrzyskie)
Przeprowadzenie konsultacji grupowych w wyznaczonych obszarach tematycznych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w ramach...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Olsztyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH