PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zmiana sposobu użytkowania hydroforni na budynek użyteczności publicznej - świetlicę wiejską w Drzazgach.

Gmina Świątki

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-01

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Świątki / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

140001/2014

Opis

Świątki: Zmiana sposobu użytkowania hydroforni na budynek użyteczności publicznej - świetlicę wiejską w Drzazgach.
Numer ogłoszenia: 140001 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80340 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Świątki, Świątki 87, 11-008 Świątki, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 6169883, 6169890 w. 109, faks 89 6169822.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zmiana sposobu użytkowania hydroforni na budynek użyteczności publicznej - świetlicę wiejską w Drzazgach..
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zmiana sposobu użytkowania hydroforni na budynek użyteczności publicznej - świetlicę wiejską w Drzazgach Inwestycja polega na realizacji budynku użyteczności publicznej usług kultury - świetlica wiejska. w zakres prac wchodzi: a) Roboty przygotowawcze b) Roboty ziemne c) Roboty betonowe i zbrojarskie d) Roboty murowe e) Konstrukcje stalowe f) Konstrukcje drewniane g) Roboty tynkarskie i okładzinowe h) Roboty posadzkarskie i) Stolarka okienna i drzwiowa j) Roboty malarskie k) Roboty termoizolacyjne l) Pokrycia dachowe m) Kanalizacja sanitarna grawitacyjna n) Roboty drogowe o) Instalacja wod. kan. p) Instalacja elektryczne Szczegółowy zakres prac określono w: a) projekcie budowlanym b) przedmiarach robót c) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.21.23.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie dofinansowane jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013...
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Remontowo-Budowlana PORBUD
reprezentowana przez Marian Porbacki, Zawady 41, 13-113 Janowo, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 177070,38 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 127475,03
Oferta z najniższą ceną: 127475,03 / Oferta z najwyższą ceną: 151176,36
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa części zamiennych do urządzeń medycznych o sygn. DZP/05PN/2014
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Zabrze
(śląskie)
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sokołów Młp.: Zad.I. Budowa oświetlenia odcinka drogi gminnej nr dz. 1233 w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Sokołów Małopolski
(podkarpackie)
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kętrzyn
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH