PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

znak sprawy: AEZ/S-025/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Data publikacji ogłoszenia:

2013-05-14

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

74293/2013

Opis

Warszawa: znak sprawy: AEZ/S-025/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety
Numer ogłoszenia: 74293 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 43769 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5720366, faks 022 5720377.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: znak sprawy: AEZ/S-025/2013 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: : 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego, jego instalacja i instruktaż w zakresie obsługi, w podziale na pakiety, 1)Pakiet 1 - dostawa pomp perfuzyjnych, (5 szt.), 2)Pakiet 2 - dostawa video-laryngoskopu do trudnych intubacji, (1 szt.), 3)Pakiet 3 - dostawa zestawu do elektroforezy pionowej, (1 zestaw), 4)Pakiet 4 - dostawa pH-metru laboratoryjnego, (1 szt.), 5)Pakiet 5 - dostawa dermatoskopu, (1 szt.), 6)Pakiet 6 - dostawa nakładki dermoskopowej do iPhone 5, (1 szt.), 7)Pakiet 7 - dostawa inkubatora z wytrząsaniem, (1 szt.), 8)Pakiet 8 - dostawa wagi precyzyjnej, (1 szt.), 2.Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zostały określone w Formularzach wymaganych warunków technicznych, dla poszczególnych pakietów, o których mowa w części II SIWZ, stanowiących załączniki od 2.1 do 2.8 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.12.24.19-0, 33.19.00.00-8, 38.00.00.00-5, 38.41.60.00-4, 33.16.60.00-1, 33.15.20.00-0, 38.31.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Pakiet 1 - dostawa pomp perfuzyjnych, 5 szt
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aparatura Medyczna i Laboratoryjna AMEX EXPORT-IMPORT Sp. z o.o., ul. J. J. Rostafińskich nr 4, 02-593 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21780,49 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27256,80
Oferta z najniższą ceną: 27256,80 / Oferta z najwyższą ceną: 27256,80
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Pakiet 2 - dostawa video-laryngoskopu do trudnych intubacji, (1 szt.)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EndoPro Sp. z o.o., ul. Śląska nr 88, 40-472 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5691,06 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 3229,20
Oferta z najniższą ceną: 3229,20 / Oferta z najwyższą ceną: 3229,20
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet 5 - dostawa dermatoskopu, (1 szt.)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

PLUS ULTRA Tomasz Sioda, ul. Na Szańcach nr 22, 61-663 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1185,30 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1200,00
Oferta z najniższą ceną: 1200,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1200,00
Waluta: PLN.Część NR: 7   Nazwa: Pakiet 7-dostawa inkubatora z wytrząsaniem(1szt.)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Labart Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21788,62 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 24573,08
Oferta z najniższą ceną: 24573,08 / Oferta z najwyższą ceną: 24573,08
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet 8 - dostawa wagi precyzyjnej, (1 szt.)
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Radwag Wagi Elektroniczne Witold Lewandowski, ul. Bracka 28, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 975,61 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1033,20
Oferta z najniższą ceną: 1033,20 / Oferta z najwyższą ceną: 1033,20
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
dostawa dializatorów, przewodów i igieł dla potrzeb Stacji Dializ Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Starachowice
(świętokrzyskie)
Budowa wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Orzeskiej w Łaziskach Górnych na odcinku od Placu Ratuszowego 1a do...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łaziska Górne
(śląskie)
Usługa transportu kompostu dla Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o. o.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Starogard Gdański
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH