PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia zamkniętego pod nazwą Profesjonalne działanie pracowników PUP w celu właściwego...

Powiatowy Urząd Pracy w Turku

Data publikacji ogłoszenia:

2013-11-28

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Turek / wielkopolskie

Numer ogłoszenia

253533/2013

Opis

Turek: Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia zamkniętego pod nazwą Profesjonalne działanie pracowników PUP w celu właściwego rozpoznawania potrzeb kadrowych pracodawcy z zastosowaniem wywiadu strukturalizowanego.
Numer ogłoszenia: 253533 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 202275 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 2802340, 2802347, faks 0-63 2802370.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia zamkniętego pod nazwą Profesjonalne działanie pracowników PUP w celu właściwego rozpoznawania potrzeb kadrowych pracodawcy z zastosowaniem wywiadu strukturalizowanego..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego szkolenia zamkniętego pod nazwą Profesjonalne działanie pracowników PUP w celu właściwego rozpoznawania potrzeb kadrowych pracodawcy z zastosowaniem wywiadu strukturalizowanego dla 12 pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, w celu realizacji Projektu Nowoczesna kadra - przyjazny urząd II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Nowoczesna kadra - przyjazny urząd II współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.11.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

CENTER CONSULTING PIOTR PIASECZNY, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 11/17 lok.700, 10-575 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4790,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2989,92
Oferta z najniższą ceną: 2989,92 / Oferta z najwyższą ceną: 4920,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
Nieruchomości, mieszkania, przetarg
Poznań
(wielkopolskie)
tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język angielski - KC-zp.272-115/14.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Przebudowa kotłowni olejowej na kotłownię na paliwa stałe oraz przebudowa pomieszczeń piwnicy w Zespole Szkół w Bobrowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Bobrowo
(kujawsko-pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH