PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Data publikacji ogłoszenia:

2014-07-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Kraków / małopolskie

Numer ogłoszenia

142551/2014

Opis

Numer ogłoszenia: 142551 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 140033 - 2014 data 30.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14/002, 30-529 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 6165482, 6165469, fax. 12 6165428.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załączni.
W ogłoszeniu jest: I część zamówienia zorganizowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dla pracownika (technologa) robót wykończeniowych. 1. Ilość osób podejmujących kształcenie: dziewięć, z czego sześć podejmie kształcenie w 2014 roku, a kolejne cztery w 2015 roku.
W ogłoszeniu powinno być: I część zamówienia zorganizowanie i przeprowadzenie kursu umiejętności zawodowych dla pracownika (technologa) robót wykończeniowych. 1. Ilość osób podejmujących kształcenie: dziewięć, z czego pięć podejmie kształcenie w 2014 roku, a kolejne cztery w 2015 roku.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Załączni.
W ogłoszeniu jest: II część zamówienia...
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (jt.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 191, z późniejszymi zmianami); 2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; materiały szkoleniowe przekazane na własność uczestnikom kursu, odzież ochronną dla każdego uczestnika na czas zajęć, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. fartuch, rękawice, środki higieniczne: ręczniki, mydło); 3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym; 5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia; 6) zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji; 7) zarejestrować kurs na stronie www.inwestycjawkadry.pl.
W ogłoszeniu powinno być: II część zamówienia...
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) kadrę dydaktyczną posiadającą kwalifikacje określone odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (jt.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 191, z późniejszymi zmianami); 2) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia; materiały szkoleniowe przekazane na własność uczestnikom kursu, odzież ochronną dla każdego uczestnika na czas zajęć, zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. fartuch, rękawice, środki higieniczne: ręczniki, mydło); 3) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki; 4) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym; 5) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia; 6) zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodną z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Specyfikacji; 7) zarejestrować kurs na stronie www.inwestycjawkadry.pl 8) wymagane badania lekarskie, w tym badania do celów epidemiologiczno - sanitarnych dla uczestników kursu. Koszt badań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie usługi. W przypadku, gdy uczestnik nie uzyska orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do uczestnictwa w kursie Zamawiający pokryje jedynie koszty badań lekarskich i badań do celów epidemiologiczno sanitarnych.


źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa energii elektrycznej do budynków i obiektów Gminy Nowa Sucha w okresie od 01.04.2012 roku do 31.03.2013 roku
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Nowa Sucha
(mazowieckie)
Zakup paliw płynnych, olejów, gazu i materiałów eksploatacyjnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Kołobrzeg
(zachodniopomorskie)
Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu aktywności lokalnej dla osób doświadczających przemocy domowej lub...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Puławy
(lubelskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH