PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w ramach projektu pt....

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach

Data publikacji ogłoszenia:

2013-09-13

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Puławy / lubelskie

Numer ogłoszenia

184773/2013

Opis

Puławy: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w ramach projektu pt. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach
Numer ogłoszenia: 184773 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 153095 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 8890506, 8890519, faks 81 888 82 45.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału w ramach projektu pt. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikowanych do udziału - w ramach projektu pt. Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy. Przedmiot zamówienia składa się z 10 części: Część 1 Księgowość z elementami kadr i płac wraz z obsługą podstawowych programów komputerowych Część 2 Prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy rzeczy Część 3 Prawo jazdy kat. D oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona dla kierowców wykonujących transport drogowy osób Część 4 Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień Część 5 Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień Część 6 Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów metodą MAG i spawanie łukowe elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych - metodą TIG Część 7 Opiekunka osób starszych i samotnych Część 8 Pracownik ochrony osób i mienia z licencją II stopnia Część 9 Projektowanie i aranżacja wnętrz z podstawową obsługą programu AutoCAD Część 10 ABC przedsiębiorczości.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.54.00.00-9, 80.53.00.00-8, 80.41.12.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Efektywna pomoc społeczna w Gminie Puławy - program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 4   Nazwa: Operator koparki jednonaczyniowej w zakresie III klasy uprawnień
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fundacją Inicjatyw Lokalnych, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4626,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4340,00
Oferta z najniższą ceną: 4340,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4340,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4626,25 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 4190,00
Oferta z najniższą ceną: 4190,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4190,00
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pracownik ochrony osób i mienia z licencją II stopnia.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.08.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fundacja Inicjatyw Lokalnych, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5066,67 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6640,00
Oferta z najniższą ceną: 6640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6640,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Skórzec.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Skórzec
(mazowieckie)
wykonanie prac porządkowych na obiektach mostowych w roku 2012 zlokalizowanych na terenie administrowanym przez Rejon Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu MMA na gorąco na drogach wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH