PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu produkcji i zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii w ramach projektu pn....

Powiat Złotoryjski

Data publikacji ogłoszenia:

2014-06-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Złotoryja / dolnośląskie

Numer ogłoszenia

188636/2014

Opis

Złotoryja: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu produkcji i zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim.
Numer ogłoszenia: 188636 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161232 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Złotoryjski, Pl. Niepodległości 8, 59-500 Złotoryja, woj. dolnośląskie, tel. 76 8786940, -950, faks 76 8786955.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu produkcji i zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych z zakresu produkcji i zdobnictwa ozdób choinkowych oraz poligrafii w ramach projektu pn. Aktywna integracja grup ryzyka w Powiecie Złotoryjskim.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dodatku nr 8 do SIWZ.
3. Celem warsztatów jest:
a) Przystosowanie społeczno-zawodowe osób niepełnosprawnych;
b) Zwiększenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych;
c) Zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia przez osoby zagrożone wykluczeniem społecznym;
d) Zmotywowanie osób niepełnosprawnych do podjęcia pracy;
e) Dostarczenie wiedzy uczestnikom warsztatów z zakresu przepisów i zasad BHP oraz organizacji produkcji.
4. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Aktywności Zawodowej w Świerzawie, ul. Skowronia Góra 3, 59-540 Świerzawa, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 324000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 291600,00
Oferta z najniższą ceną: 110400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 291600,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Szkolenia dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bochni w ramach środków Funduszu Pracy.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Bochnia
(małopolskie)
Wynajem - ścisłe Centrum Rzeszowa - budynek, ul. Cieplińskiego 3
Nieruchomości, budynki biurowe, inne
Rzeszów
(podkarpackie)
Rozbudowa elementów małej architektury przy ul.Kruczej w Lubinie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, zamówienie z wolnej ręki
Lubin
(dolnośląskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH