PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych pn. Kurs Tworzenia stron WWW: PHP i MySQL dla dwóch grup uczniów Zespołu Szkół...

Zarząd Powiatu Nowotarskiego

Data publikacji ogłoszenia:

2013-03-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Nowy Targ / małopolskie

Numer ogłoszenia

38637/2013

Opis

Nowy Targ: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych pn. Kurs Tworzenia stron WWW: PHP i MySQL dla dwóch grup uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu
Numer ogłoszenia: 38637 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 67384 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Nowotarskiego, Aleja Tysiąclecia 35, 34-400 Nowy Targ, woj. małopolskie, tel. 018 2667034, faks 018 2667046.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych pn. Kurs Tworzenia stron WWW: PHP i MySQL dla dwóch grup uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych pozalekcyjnych pn. Kurs Tworzenia stron WWW: PHP i MySQL dla dwóch grup uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Zamówienie finansowane w całości ze środków publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 2 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Przedmiot postępowania jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Logo-net Jakub Sikora, Oś. Wrzosy 36, 34-240 Jordanów, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 46500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36000,00
Oferta z najniższą ceną: 36000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44850,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Pierwsza licytacja nieruchomości położonej w Świdniku
Nieruchomości, mieszkania, licytacja
Lublin
(lubelskie)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu pn. Centrum Technologii Nanofotoniki Politechniki Wrocławskiej...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Wrocław
(dolnośląskie)
DOSTAWA SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, Numer postępowania: D/98/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH