PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie kursu dokształcającego początkowego ADR: kursu podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Data publikacji ogłoszenia:

2011-11-10

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Zduńska Wola / łódzkie

Numer ogłoszenia

372302/2011

Opis

Zduńska Wola: Zorganizowanie kursu dokształcającego początkowego ADR: kursu podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach w ramach projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie
Numer ogłoszenia: 372302 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 276199 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Żeromskiego 3a, 98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel. 043 8429999, faks 043 8429999.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie kursu dokształcającego początkowego ADR: kursu podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach w ramach projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie kursu dokształcającego początkowego ADR: kursu podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas oraz kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach dla 1 osoby posiadającej umiarkowany stopień niepełnosprawności - uczestnika projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Łąkowa 4, 90-563 Łódź, Ośrodek Kształcenia Zawodowego Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 3/5, 98-220 Zduńska Wola, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2000,00
Oferta z najniższą ceną: 2000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Działka budowlana mieszkaniowa oraz teren przeznaczony pod aktywność gospodarczą
Nieruchomości, działki przemysłowe, przetarg
Zabrodzie
(dolnośląskie)
Przebudowa i remont elewacji frontowej kamienicy przy ul. Wysokiej 8 w Łodzi
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY POŁANIEC WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY z podziałem...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Połaniec
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 712
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH