PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie przewozu i przelotu lotniczego do krajów europejskich dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w...

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Data publikacji ogłoszenia:

2014-03-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Bytom / śląskie

Numer ogłoszenia

86068/2014

Opis

Bytom: Zorganizowanie przewozu i przelotu lotniczego do krajów europejskich dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 2014 roku.
Numer ogłoszenia: 86068 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 64810 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Modrzewskiego 5, 41-907 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 2813858, faks 32 2813858.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka oświatowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie przewozu i przelotu lotniczego do krajów europejskich dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w 2014 roku..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie przewozu i przelotu lotniczego do krajów europejskich dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Bytomiu, ul. Modrzewskiego 5 w ramach dwóch różnych i oddzielnie finansowanych projektów Leonardo Da Vinci - Doświadczenie zdobyte na europejskim rynku pracy poprzez staż zagraniczny oraz Wymiana doświadczeń nauczycieli i pracodawców sposobem na podniesienie jakości kształcenia, organizacji praktyk zawodowych oraz wymiaru europejskiego placówek edukacyjnych i wspierających kształcenie zawodowe. Przedmiot zamówienia ze względów technicznych i innych źródeł finansowania jest podzielony na dwie odrębne części zamówienia. Część I. dotyczy projektu Leonardo da Vinci, którego przedmiot zamówienia składać się będzie z 2 etapów: etap I dotyczy zorganizowania przewozu i przelotu lotniczego tam i z powrotem dla 16 osób dorosłych z Bytomia, z siedziby Zamawiającego do miejsca docelowego Malaga (Hiszpania) oraz Malaga (Hiszpania) - Bytom, do siedziby Zamawiającego w dniach: wylot z kraju 11.05.2014r., powrót 07.06.2014r. Etap II dotyczy zorganizowania przewozu i przelotu tam i z powrotem dla 17 dorosłych osób z Bytomia, z siedziby Zamawiającego, do miejsca docelowego Sewilla (Hiszpania) oraz Sewilla (Hiszpania) - Bytom, do siedziby Zamawiającego w dniach: wylot z kraju 05.10.2014r., powrót 01.11.2014r.

Druga część zamówienia dotyczy projektu Wymiana doświadczeń nauczycieli i pracodawców sposobem na podniesienie jakości kształcenia, organizacji praktyk zawodowych oraz wymiaru europejskiego placówek edukacyjnych i wspierających kształcenie zawodowe. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie przewozu i przelotu lotniczego tam i z powrotem dla 8 osób dorosłych z Bytomia, z siedziby Zamawiającego, do miejsca docelowego Lizbona (Portugalia) oraz Lizbona (Portugalia) - Bytom, do siedziby Zamawiającego. Wylot z kraju 15.06.2014r., powrót 21.06.2014r.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej na jedną lub dwie części zamówienia lub złożenia dwóch ofert jednocześnie. Wpisanie przez wykonawcę na formularzu oferty ceny w danej pozycji równoznaczne jest ze złożeniem oferty na część, której ta pozycja dotyczy. Oświadczenia i dokumenty składane w jednym egzemplarzu będą traktowane jako odnoszące się do każdej części, na którą zostanie złożona oferta..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.20.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Leonardo da Vinci - Doświadczenie zdobyte na europejskim rynku pracy poprzez staż zagraniczny oraz Wymiana doświadczeń nauczycieli i pracodawców sposobem na podniesienie jakości kształcenia, organizacji praktyk zawodowych oraz wymiaru europejskiego placówek edukacyjnych i wspierających kształcenie zawodowe.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część I. dotyczy projektu Leonardo da Vinci, którego przedmiot zamówienia składać się będzie z 2 etapów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Intermal Podróże Wojciech Malewski, ul. Gliwicka 19, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 85710,56 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 69300,00
Oferta z najniższą ceną: 69300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 69300,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Druga część zamówienia dotyczy projektu Wymiana doświadczeń nauczycieli i pracodawców sposobem na podniesienie jakości kształcenia, organizacji praktyk zawodowych oraz wymiaru europejskiego placówek edukacyjnych i wspierających kształcenie zawodowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.03.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Intermal Podróże Wojciech Malewski, ul. Gliwicka 19, 41-902 Bytom, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16200,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 16000,00
Oferta z najniższą ceną: 16000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16000,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Artykuły do RTG
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Myślenice
(małopolskie)
Nasiona rzepaku ozimego odmiany TRINITY
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Pawłowice
(wielkopolskie)
Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Recław gm. Wolin
Nieruchomości, grunty inne, inne
Recław gm. wolin
(zachodniopomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH