PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie wyjazdu studyjnego w ramach projektu Supraśl - Polskie Okno na Szwajcarię

Gmina Supraśl

Data publikacji ogłoszenia:

2013-02-26

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Supraśl / podlaskie

Numer ogłoszenia

78222/2013

Opis

Supraśl: Zorganizowanie wyjazdu studyjnego w ramach projektu Supraśl - Polskie Okno na Szwajcarię
Numer ogłoszenia: 78222 - 2013; data zamieszczenia: 25.02.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 429192 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, woj. podlaskie, tel. 085 7132725, 7132701, faks 085 7132720, 7132725.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdu studyjnego w ramach projektu Supraśl - Polskie Okno na Szwajcarię.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej przedstawicieli reprezentujących różne instytucje biorące udział w Projekcie realizowanym w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Partnerskiego Supraśl - Polskie okno na Szwajcarię, którego głównym Wnioskodawcą jest Gmina Supraśl, w Szwajcarii.
1.Miejsce docelowe : Miasto Balsthal w Szwajcarii i okolice,
2.Termin wizyty: 26.11.2012 - 28.11.2012 - pobyt w Gminie Balsthal, wyjazd z Białegostoku 24.11.2012 powrót do Białegostoku 30.11.2012,
3.Liczba uczestników ; 15.
4.Zakwaterowanie uczestników: pokoje 2 lub 1 osobowe w standardzie 3* - łącznie dla 11 osób, pokoje 1 osobowe hotelowe w standardzie 3* - 4 pokoi
5.Liczba noclegów w Balsthal - 4 noclegi w terminach : 25 - 26. 11.2012, 26 - 27.11.2012, 27 - 28.11.2012, 28- 29.11.2012. Noclegi w Polsce przy granicy z Niemcami 24-25.11.2012 i 29 - 30.11.2012
6.Wymogi dotyczące transportu: BUS do przewozu 20 osób, wyposażony w TV, mikrofon, przystosowany do przewozu bagażu. Przewidywany przejazd do Szwajcarii, jazda na terenie gminy Balsthal i powrót do Polski to około 3750 km.
7.Wyżywienie:
a)Szwajcaria: 3 posiłki dziennie, pierwsze świadczenie: kolacja 25.11.2012,ostatnie świadczenie: śniadanie 29.11.2012
b)Organizacja 3 daniowej kolacji w Restauracji w mieście Balsthal na 25-30 osób w dniu 28.11.2012
c)posiłki podczas przejazdu: świadczenie w Polsce (kolacja) w dniu 24.11.2012 i śniadanie 25.11.2012, kolacja w Polsce 29.11.2012 i śniadanie 30.11.2012. Pozostałe świadczenia na koszt własny uczestników.
8.Ubezpieczenie: Oferent zabezpiecza koszty polisy leczenia za granicą do wysokości 25.000 Euro na każdego z 15 uczestników misji studyjnej.
9.Zamawiający ma obowiązek zapewnić opiekę rezydenta w Szwajcarii podczas wizyty w Balsthal w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Podana przez oferenta cena musi zawierać wszelkie koszty przejazdu w tym: wymagane opłaty drogowe, koszty paliwa, koszty parkingów, ubezpieczenia wszystkich uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (drogowych). Koszty pobytu 2 kierowców w pkt.4 i 7.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Biuro Podróży Solur Sp. z o.o., Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117073,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 48735,00
Oferta z najniższą ceną: 48735,00 / Oferta z najwyższą ceną: 92300,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy zestawów do separacji płytek
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Myślenice
(małopolskie)
Zakup samochodu służbowego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Koszalin
(zachodniopomorskie)
Usługa zagospodarowania odpadów.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Łódź
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH