PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów klas III SP 5 (2 zadania)

Szkoła Podstawowa nr 5 im.Mikołaja Kopernika

Data publikacji ogłoszenia:

2012-03-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Rybnik / śląskie

Numer ogłoszenia

65154/2012

Opis

Rybnik: Zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów klas III SP 5 (2 zadania)
Numer ogłoszenia: 65154 - 2012; data zamieszczenia: 02.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 28276 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa nr 5 im.Mikołaja Kopernika, ul. Różańskiego 14 A, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 0-32 4221281, faks 0-32 4221281.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów klas III SP 5 (2 zadania).
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów klas III SP 5 ZADANIE 1 2) Uczestnicy: 44 dzieci (2 klasy), z tym że ich ilość może ulec zmianie (w takim przypadku płacimy za rzeczywistą ilość uczestników), 4 opiekunów-bezpłatny pobyt wychowawców. 3) Miejsce realizacji: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania zielonej szkoły w Łebie, w ogrodzonym i bezpiecznym domu wczasowym (pensjonacie) 4) Termin realizacji: 14 dni (13 noclegów) w maju 2012 r. (po 3 maja 2012 r.) 5) Zamawiający przewiduje zakres zamówienia zgodnie z przepisami określonymi w: a) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997r. Nr 12, poz 67 z późn. zm.). b) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określania warunków w sprawie określania bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne (Dz.U.Nr 57, poz. 358). c) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) 6) Minimalne wymagania dotyczące obiektu wypoczynku: a) Obiekt musi znajdować się na terenie ogrodzonym, oddalonym max 400 metrów od plaży. b) Wielkość obiektu - maksymalnie do 55 miejsc. c) Obiekt na wyłączność tylko dla naszej grupy. d) Stołówka w miejscu zakwaterowania. 7) Wymagania dotyczące zakwaterowania: a) Do dyspozycji uczestników powinny być pokoje: 2, 3 i 4 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic). Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe rozkładane tzw. dostawki. b) W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury), Zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, w których zakwaterowani będą uczestnicy bez naliczania dodatkowych kosztów. c) Oddzielne pokoje dla wychowawców. d) Zarządzający obiektem będzie powiadomiony przed przyjazdem, jakie mają być spełnione warunki. e) Na terenie ośrodka dostęp do placu zabaw i boiska. f) Pomoc przy bagażach (w dniu przyjazdu i wyjazdu). 8) Wymagania dotyczące wyżywienia: a) Trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad i kolacja, - dostosowane do potrzeb dzieci + podwieczorek podany do obiadu lub na wynos do rozdania przez wychowawcę. Wszystkie zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w obowiązujących przepisach prawa. b) Posiłki mają być smaczne, urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości, jak i wartości odżywczych. c) Wykonawca zapewni uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów (np. herbata, woda z sokiem). d) Napoje i suchy prowiant w trakcie całodniowych wycieczek oraz w drodze powrotnej do domu. e) Wykonawca zapewni obiad podany w porze kolacji w przypadku całodniowej wycieczki. f) Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 9) Transport: a) Autokar o podwyższonym standardzie klasy Lux (klimatyzacja, WC, video) w obie strony, obsługiwany przez dwóch wykwalifikowanych kierowców. b) Przejazd uczestników tylko w ciągu dnia. c) Zapewnienie wszystkim dzieciom i wychowawcom miejsca siedzącego w autokarze. d) Wykonawca zapewnia transport autokarem sprawnym. Autokar, którym Wykonawca będzie przewoził uczestników powinien spełniać warunki dodatkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32, poz. 262). e) W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji prowadzącej do niepodstawienia właściwego środka transportowego (okoliczności uniemożliwiające wykonanie przewozu osób), Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz osób do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy). f) Wykonawca może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. g) W przypadku niezapewnienia przewozu osób, Zamawiającemu przysługuje prawo wynajęcia transportu na koszt Wykonawcy (przewóz zastępczy). h) Wykonawca odpowiada za stan techniczny autokarów oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych przy przewozach dzieci. i) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. j) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polisę ubezpieczeniową w oryginale oraz złoży kopię potwierdzoną za zgodność, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę brutto złożonej oferty. 10) Opieka medyczna. a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. b) Pielęgniarka z dyspozycyjnością 24h na dobę na terenie obiektu przez cały okres turnusu. c) Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczania zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezpłatnym transportem. d) Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne leki (wraz z antybiotykami, które w razie potrzeby przepisze lekarz) i środki opatrunkowe. e) Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem/opiekunem w przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikowi zielonej szkoły odpowiednich leków. 11) Zapewniona opieka rezydenta biura podróży przez cały okres pobytu dzieci. 12) Do dyspozycji grupy: a) Świetlica do zajęć, sala z możliwością prowadzenia zajęć edukacyjnych - z tablicą, kredą i stolikami. b) Bezpłatny dostęp do placu zabaw i boiska oraz sprzętu sportowego, np.: piłki, skakanki. c) Upominki dla każdego uczestnika (dyplomy, czapeczki). 13) Dodatkowe imprezy: a) Dyskoteki (miejsce, sprzęt np. magnetofon) w terminach do uzgodnienia z wychowawcą. b) Ognisko z pieczeniem kiełbasek. c) Neptunalia połączone z połowami bursztynów (bursztyny i akty chrztu zagwarantowane przez firmę). d) Dodatkowe zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe typu konkursy sportowe i zręcznościowe na terenie ośrodka, w świetlicy i na plaży; zabawy dla dzieci (z nagrodami i upominkami oraz zabezpieczeniem artykułów papierniczych niezbędnych do gier, zabaw i konkursów). 14) W ramach programu Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania wycieczek: a) Całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta z wejściówkami do Oceanarium i Centrum Nauki (Eksperyment). b) Całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Słowińskiego Parku Narodowego z pokryciem kosztów przejazdu kolejką bajkową i przewozu rejsu statkiem (każde x 2); pokrycie wejściówki do Słowińskiego Parku Narodowego i Wyrzutni Rakiet w Rąbce. c) Piesza wycieczka do Stadniny Koni w Nowęcinie z pokryciem kosztów przejażdżki bryczką, jazdy wierzchem i organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek. d) Piesza wycieczka wraz z biletem wstępu do Parku Dinozaurów w Łebie. Bilety wstępu i przewodnicy do proponowanych miejsc i obiektów mają być w cenie skierowania. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie oferty. ZADANIE 2 1) Uczestnicy: 21 dzieci (1 klasa), z tym że ich ilość może ulec zmianie (w takim przypadku płacimy za rzeczywistą ilość uczestników), 2 opiekunów - bezpłatny pobyt wychowawców. 2) Miejsce realizacji: Wykonawca będzie zobowiązany do zorganizowania zielonej szkoły w Łebie, w ogrodzonym i bezpiecznym domu wczasowym/pensjonacie. 3) Termin realizacji: 14 dni (13 noclegów) w maju 2012 r. (po 3 maja 2012 r.) 4) Zamawiający przewiduje zakres zamówienia zgodnie z przepisami określonymi w: a) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad organizowania i nadzorowania (Dz.U. z 1997r. Nr 12, poz 67 z późn. zm.). b) Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997r. w sprawie określania warunków w sprawie określania bezpieczeństwa osób przebywających w górach, kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne (Dz.U.Nr 57, poz. 358). c) Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz.U z 2004 Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.) 5) Minimalne wymagania dotyczące obiektu wypoczynku: a) Obiekt musi znajdować się na terenie ogrodzonym, oddalonym max 100 metrów od plaży. b) Wielkość obiektu - dowolna, ale grupa ma być umieszczona na jednym piętrze. c) Stołówka w miejscu zakwaterowania. 6) Wymagania dotyczące zakwaterowania: a) Do dyspozycji uczestników powinny być pokoje: 2, 3 i 4 - osobowe z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja, umywalka, prysznic). Zamawiający wyklucza łóżka piętrowe, polowe rozkładane tzw. Dostawki. b) W przypadku zmian pogodowych (znacznego obniżenia temperatury), Zamawiający zastrzega możliwość ogrzewania pomieszczeń centralnym ogrzewaniem, w których zakwaterowani będą uczestnicy bez naliczania dodatkowych kosztów. c) Oddzielne pokoje dla wychowawców. d) Zarządzający obiektem będzie powiadomiony przed przyjazdem, jakie mają być spełnione warunki. e) Na terenie ośrodka dostęp do placu zabaw i boiska. f) Pomoc przy bagażach (w dniu przyjazdu i wyjazdu). 7) Wymagania dotyczące wyżywienia: a) Trzy posiłki dziennie - śniadanie, obiad i kolacja, - dostosowane do potrzeb dzieci + podwieczorek podany do obiadu lub na wynos do rozdania przez wychowawcę. Wszystkie zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w obowiązujących przepisach prawa. b) Posiłki mają być smaczne, urozmaicone, sycące, odpowiadające normom zarówno pod względem ilości, jakości, jak i wartości odżywczych. c) Wykonawca zapewni uczestnikom przez cały dzień nieograniczony dostęp do napojów (np. herbata, woda z sokiem). d) Napoje i suchy prowiant w trakcie całodniowych wycieczek oraz w drodze powrotnej do domu. e) Wykonawca zapewni obiad podany w porze kolacji w przypadku całodniowej wycieczki. f) Wykonawca będzie przygotowywał posiłki zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2006r. Nr 171 poz. 1225) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 8) Transport: a) Autokar o podwyższonym standardzie klasy Lux (klimatyzacja, WC, video) w obie strony, obsługiwany przez dwóch wykwalifikowanych kierowców. b) Przejazd uczestników tylko w ciągu dnia. c) Zapewnienie wszystkim dzieciom i wychowawcom miejsca siedzącego w autokarze. d) Wykonawca zapewnia transport autokarem sprawnym. Autokar, którym Wykonawca będzie przewoził uczestników powinien spełniać warunki dodatkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32, poz. 262). e) W przypadku awarii pojazdu lub innej nieprzewidzianej sytuacji prowadzącej do niepodstawienia właściwego środka transportowego (okoliczności uniemożliwiające wykonanie przewozu osób), Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie zapewnić bez dodatkowej opłaty przewóz osób do miejsca przeznaczenia przy użyciu własnych lub obcych środków transportowych (przewóz zastępczy). f) Wykonawca może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. g) W przypadku niezapewnienia przewozu osób, Zamawiającemu przysługuje prawo wynajęcia transportu na koszt Wykonawcy (przewóz zastępczy). h) Wykonawca odpowiada za stan techniczny autokarów oraz dopełnienie wszystkich wymogów ustalonych przy przewozach dzieci. i) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych. j) Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi polisę ubezpieczeniową w oryginale oraz złoży kopię potwierdzoną za zgodność, lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę brutto złożonej oferty. 9) Opieka medyczna. a) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi, w tym zakresie przepisami. b) Pielęgniarka z dyspozycyjnością 24h na dobę na terenie obiektu przez cały okres turnusu. c) Zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczania zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do Obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu uczestnika zielonej szkoły do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezpłatnym transportem. d) Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbędne leki (wraz z antybiotykami, które w razie potrzeby przepisze lekarz) i środki opatrunkowe. e) Wykonawca zobowiązuje się do konsultacji telefonicznej z rodzicem(opiekunem) w przypadkach nagłej konieczności podania uczestnikowi zielonej szkoły odpowiednich leków. 10) Zapewniona opieka rezydenta biura podróży przez cały okres pobytu dzieci. 11) Do dyspozycji grupy: a) Świetlica do zajęć, sala z możliwością prowadzenia zajęć edukacyjnych - z tablicą, kredą i stolikami. b) Bezpłatny dostęp do placu zabaw, boiska i sprzętu sportowego, np.: piłki, skakanki. c) Upominki dla każdego uczestnika (dyplomy, czapeczki). 12) Dodatkowe imprezy: a) Dyskoteki (miejsce, sprzęt, np. magnetofon) w terminach do uzgodnienia z wychowawcą. b) Ognisko z pieczeniem kiełbasek. c) Neptunalia połączone z połowami bursztynów (bursztyny i akty chrztu zagwarantowane przez firmę). e) Dodatkowe zajęcia kulturalno - oświatowe i sportowe typu konkursy sportowe i zręcznościowe na terenie ośrodka, w świetlicy i na plaży; zabawy dla dzieci (z nagrodami i upominkami oraz zabezpieczeniem artykułów papierniczych niezbędnych do gier, zabaw i konkursów). 13) W ramach programu Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania wycieczek: a) Całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Trójmiasta z wejściówkami do Oceanarium i Centrum Nauki (Eksperyment). b) Całodniowa wycieczka autokarowa z przewodnikiem do Słowińskiego Parku Narodowego z pokryciem kosztów przejazdu kolejką bajkową i przewozu rejsu statkiem (każde x 2); pokrycie wejściówki do Słowińskiego Parku Narodowego i Wyrzutni Rakiet w Rąbce. c) Piesza wycieczka do Stadniny Koni w Nowęcinie z pokryciem kosztów przejażdżki bryczką, jazdy wierzchem i organizacji ogniska z pieczeniem kiełbasek. d) Piesza wycieczka wraz z biletem wstępu do Parku Dinozaurów w Łebie. Bilety wstępu i przewodnicy do proponowanych miejsc i obiektów mają być w cenie skierowania. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków spowoduje odrzucenie oferty. 2.2 Zleceniodawca przewiduje w okresie wiosennym wpłatę zaliczki maksymalnie 50 %. Zabezpieczeniem wpłaconej zaliczki będzie gwarancja bankowa Wykonawcy. 2.3 Pozostałe warunki zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i opiekę nad dziećmi w czasie podróży, jak i pobytu, w ramach kosztów ujętych w oferowanej cenie. Składana oferta na oba zadania musi uwzględniać wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi warunkami określonymi przez Zamawiającego. Szczegółowy przedmiot zamówienia precyzuje specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.00.00-4, 63.50.00.00-4.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Usługowo - Turystyczna GUNAR, ul. Pszczyńska 328, 44-335 Jastrzębie Zdrój, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74750,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74750,00
Oferta z najniższą ceną: 74750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 77545,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawy środków dezynfekcyjnych.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Tarnów
(małopolskie)
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń dla projektu Miejska sieć...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Rybnik
(śląskie)
Dostawa materiałów reklamowych z logotypem RCKiK w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH