PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZP/126/2011 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 11 pakietach

Gdański Uniwersytet Medyczny

Data publikacji ogłoszenia:

2011-12-16

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Gdańsk / pomorskie

Numer ogłoszenia

332587/2011

Opis

Gdańsk: ZP/126/2011 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 11 pakietach
Numer ogłoszenia: 332587 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 285349 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Uniwersytet Medyczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a, 80-210 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. (058) 349 12 23, faks (058) 349 12 24.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/126/2011 Dostawa sprzętu laboratoryjnego i medycznego ujętego w 11 pakietach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego i laboratoryjnego ujętego w 11 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Na przedmiot zamówienia składają się następujące pakiety, opisane szczegółowo w załączniku Nr 3 do niniejszej SIWZ:
Pakiet nr 1 - dermatoskop ręczny- szt. 1
Pakiet nr 2 - łaźnia ultradźwiękowa - szt. 1
Pakiet nr 3 - mieszadło magnetyczne z grzaniem - szt. 1
Pakiet nr 4 - zamrażarka niskotemperaturowa - szt. 1
Pakiet nr 5 - system filtracyjny z pompą próżniową -kpl. 1
Pakiet nr 6 - mikrowirówka z funkcją wytrząsania - szt. 1
Pakiet nr 7 - zestaw narzędzi do wizualizacji pola operacyjnego - szt. 1
Pakiet nr 8 - aparat do pomiaru składu ciała - szt. 1
Pakiet nr 9 - pompa perystaltyczna sterowana cyfrowo - szt. 1
Pakiet nr 10 - homogenizator tkankowy - szt. 1
Pakiet nr 11 - przenośny aparat do elektrostymulacji prądem mięśni i nerwów - szt. 10.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Pakiet nr 2 - łaźnia ultradźwiękowa - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma ABCHEM Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6180,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2644,50
Oferta z najniższą ceną: 2644,50 / Oferta z najwyższą ceną: 4516,56
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Pakiet nr 3 - mieszadło magnetyczne z grzaniem - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ABCHEM Agnieszka Busler, ul. Janowicza 19, 10-686 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2329,27 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1890,26
Oferta z najniższą ceną: 1890,26 / Oferta z najwyższą ceną: 2144,11
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Pakiet nr 4 - zamrażarka niskotemperaturowa - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BIOGENET Grzegorz Chorzewski, ul. Szkolna 1/60, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29426,59 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33892,33
Oferta z najniższą ceną: 33892,33 / Oferta z najwyższą ceną: 33892,33
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Pakiet nr 5 - system filtracyjny z pompą próżniową -kpl. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MERCK Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 178, 02-486 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5435,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 6838,80
Oferta z najniższą ceną: 6838,80 / Oferta z najwyższą ceną: 6838,80
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Pakiet nr 6 - mikrowirówka z funkcją wytrząsania - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Alchem Grupa Sp. z o.o., ul. Polna 21, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2170,92 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 1771,20
Oferta z najniższą ceną: 1771,20 / Oferta z najwyższą ceną: 2407,11
Waluta: PLN.Część NR: 8   Nazwa: Pakiet nr 8 - aparat do pomiaru składu ciała - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Fresenius Medical Care Polska S.A., ul. Krzywa 13, 60-118 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32400,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 28080,00
Oferta z najniższą ceną: 28080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 28080,00
Waluta: PLN.Część NR: 9   Nazwa: Pakiet nr 9 - pompa perystaltyczna sterowana cyfrowo - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Aparatura Medyczna i Laboratoryjna AMEX Export-Import Sp. z o.o., J.J.Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11562,00
Oferta z najniższą ceną: 11562,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11562,00
Waluta: PLN.Część NR: 10   Nazwa: Pakiet nr 10 - homogenizator tkankowy - szt. 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 27000,00
Oferta z najniższą ceną: 27000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 27000,00
Waluta: PLN.Część NR: 11   Nazwa: Pakiet nr 11 - przenośny aparat do elektrostymulacji prądem mięśni i nerwów - szt. 10
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.11.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INNOMED Jan Namysł, Słowackiego 24 m. 4, 60-823 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 17604,00
Oferta z najniższą ceną: 17604,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17604,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Ropczyce
(podkarpackie)
Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 ul. Obrońców Chorzowa 14 wg PBW-Etap II
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Chorzów
(śląskie)
Dostawa zestawów komputerowych dla Urzędu Skarbowego w Bełchatowie
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Bełchatów
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH