PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZP 17/2011 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z :...

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

Data publikacji ogłoszenia:

2011-10-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Olsztyn / warmińsko-mazurskie

Numer ogłoszenia

270407/2011

Opis

Olsztyn: ZP 17/2011 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z : Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1A do umowy wykonawczej NR ZP-1/1545/2/10/UE zawartej w dniu 16.03.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer ogłoszenia: 270407 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 243167 - 2011r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, ul. Pstrowskiego 28B, 10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5392727, faks 089 5392710.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP 17/2011 Przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z : Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1A do umowy wykonawczej NR ZP-1/1545/2/10/UE zawartej w dniu 16.03.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć teoretycznych, praktycznych i egzaminu zaliczającego, w oparciu o opracowane przez siebie treści, zgodne z : Programem kursu doskonalącego dla dyspozytorów medycznych w ramach doskonalenia zawodowego - stanowiącego załącznik nr 1A do umowy wykonawczej NR ZP-1/1545/2/10/UE zawartej w dniu 16.03.2011 r. w Warszawie z projektu systemowego pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Projekt systemowy pn.: Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Część 1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.09.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ratownictwo Medyczne Kordek, ul. Sikiryckiego 3/16, 10-691 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3375,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 2250,00
Oferta z najniższą ceną: 2250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2250,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Część 2
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2011.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Gabinet Usług Psychologicznych mgr Krzysztof Goliński, ul. Zaruskiego 25, 10-693 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 375,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 250,00
Oferta z najniższą ceną: 250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 250,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego - część III. Rejon Dróg...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, zamówienie z wolnej ręki
Myślenice
(małopolskie)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w miejscowościach GDYNIA BABIE DOŁY, GDYNIA GRABÓWEK, RZUCEWO,...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Wejherowo
(pomorskie)
Remont dróg gminnych w miejscowości Łopuszno: ul. Górki Łopuszańskie, ul. Zakładowa
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Łopuszno
(świętokrzyskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH