PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZP/271/02/13 - Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ząbki.

Urząd Miejski

Data publikacji ogłoszenia:

2013-01-31

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Ząbki / mazowieckie

Numer ogłoszenia

41850/2013

Opis

Ząbki: ZP/271/02/13 - Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ząbki.
Numer ogłoszenia: 41850 - 2013; data zamieszczenia: 30.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 14138 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Wojska Polskiego 10, 05-091 Ząbki, woj. mazowieckie, tel. 22 7816814, faks 22 7816813.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP/271/02/13 - Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ząbki..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ząbki.
2. Zakres zamówienia - Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy Zadania.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.20.00.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 2   Nazwa: Zadanie Nr 2 - Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ząbki stwarzających zagrożenie dla ludzi lub innych zwierząt i zapewnienie im po odłowieniu opieki.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny, ul. Słoneczna, 05-205 Klembów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73148,15 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 74500,00
Oferta z najniższą ceną: 74500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74500,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Zadanie Nr 3 - Usługi w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ząbki i przekazanie ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.01.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami w Polsce Patrol Interwencyjny, ul. Słoneczna, 05-205 Klembów, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9444,44 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 13600,00
Oferta z najniższą ceną: 13600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 13600,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Przedłużenie Asysty Technicznej na oprogramowanie ORACLE. Znak sprawy: ZP-DW-24/13.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Rozbiórka budynku oświaty wraz z przyległym do niego budynkiem gospodarczym - na działce nr ew. 48/9 (obręb 36, arkusz 1) przy...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Ostrowiec Świętokrzyski
(świętokrzyskie)
CRZP/59/2011/AEZ/85/ Dostawa sprzętu komputerowego dla Akademii Morskiej w Gdyni w roku 2011 - część 4
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Gdynia
(pomorskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 662
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH