PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZRB Jarosław: Zakup wraz z dostawą elementów rusztowania elewacyjnego na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2015-04-15

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

83284/2015

Opis

Warszawa: ZRB Jarosław: Zakup wraz z dostawą elementów rusztowania elewacyjnego na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław
Numer ogłoszenia: 83284 - 2015; data zamieszczenia: 14.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53528 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZRB Jarosław: Zakup wraz z dostawą elementów rusztowania elewacyjnego na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup wraz z dostawą elementów fabrycznie nowych rusztowania elewacyjnego zgodnie z wykazem formularza cenowego, elementy rusztowania muszą się charakteryzować wspólnymi cechami i parametrami umożliwiającymi współpracę z posiadanym obecnie przez KZB Jarosław rusztowaniem systemu RUX S65 oraz Omega I. Materiał przeznaczony jest na potrzeby budów realizowanych przez KZB Jarosław. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 5.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.23.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Omega Rusztowania s.c.
Janina Chmaj, Łukasz Chmaj, Marcin Leś, ul. Sokołowska 28, 36-100 Kolbuszowa, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99765,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 117549,87
Oferta z najniższą ceną: 117549,87 / Oferta z najwyższą ceną: 124482,15
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Usprawnienie funkcjonowania Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej poprzez rozwój elektronicznych...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Dąbrowa Górnicza
(śląskie)
Dostawa sprzętu komputerowego (switche) - PN/15/149/2013
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Srokowo: Wykonanie kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej w Srokowie działka 724 obręb Srokowo
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Srokowo
(warmińsko-mazurskie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 708

POLECAMY W SERWISACH