PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

ZT3 Gniezno: Wyburzenie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 15 cm. z utylizacją gruzu przy budynku nr 28, zlokalizowanego na terenie J.W. 4653,...

Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o.

Data publikacji ogłoszenia:

2012-07-05

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Warszawa / mazowieckie

Numer ogłoszenia

145521/2012

Opis

Warszawa: ZT3 Gniezno: Wyburzenie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 15 cm. z utylizacją gruzu przy budynku nr 28, zlokalizowanego na terenie J.W. 4653, kompleks wojskowy 6068 w Siemirowicach
Numer ogłoszenia: 145521 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 183924 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakłady Remontowo Budowlane WAM Sp. z o.o., ul. Tytusa Chałubińskiego 3A, 02-004 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 101 21 00 do 03, faks 22 101 21 04.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZT3 Gniezno: Wyburzenie nawierzchni z betonu cementowego o gr. 15 cm. z utylizacją gruzu przy budynku nr 28, zlokalizowanego na terenie J.W. 4653, kompleks wojskowy 6068 w Siemirowicach.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: wyburzenie mechaniczne nawierzchni placu manewrowego o powierzchni 2900 m2 i grubości 15 cm, wykonanej z betonu cementowego oraz usunięciu z terenu budowy powstałego gruzu i jego utylizacji. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności wykonawcy związane z jego wykonaniem, w tym w szczególności związane z mechanicznym rozkruszeniem nawierzchni, załadowaniem gruzu na środki transportowe wykonawcy, przewiezieniem do wybranego przez wykonawcę miejsca utylizacji (składowania lub przetworzenia). Cena ofertowa powinna obejmować również koszt przetworzenia lub składowania gruzu. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia zamawiającemu dokumentu przyjęcia gruzu jako odpadu, zgodnie z wymaganiami ustawy o gospodarce odpadami.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.13.00-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.07.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski,
Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165009,23 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 33109,41
Oferta z najniższą ceną: 1,23 / Oferta z najwyższą ceną: 202157,94
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Dostawa produktów i środków leczniczych dla Oddziału Chorób Skóry i dla Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Poznań
(wielkopolskie)
Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego bloku energetycznego na biomasę wraz z robotami budowlanymi bezpośrednio związanymi...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony
Gorzów Wielkopolski
(lubuskie)
USŁUGA UDZIELENIA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO DLA GMINY BRÓJCE.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Brójce 39
(łódzkie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 692
 W PORTALU

POLECAMY W SERWISACH