PARTNERZY PORTALU partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl partner portalu wnp.pl
KOMUNIKAT

Zwiększenie bezpieczeństwa realizowane w ramach projektu pn. ADAM Aplikacje dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie...

Gmina Czechowice-Dziedzice

Data publikacji ogłoszenia:

2013-07-03

Rodzaj ogłoszenia:

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

Dane podstawowe:

Lokalizacja

Czechowice-Dziedzice / śląskie

Numer ogłoszenia

254256/2013

Opis

Czechowice-Dziedzice: Zwiększenie bezpieczeństwa realizowane w ramach projektu pn. ADAM Aplikacje dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta
Numer ogłoszenia: 254256 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190670 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie, tel. 32 2147114, faks 32 2147152, 2147182.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zwiększenie bezpieczeństwa realizowane w ramach projektu pn. ADAM Aplikacje dla administracji miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach - Usprawnienie obsługi interesanta.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu zwiększającego bezpieczeństwo, obejmującego: - uwierzytelnianie w oparciu o eToken, - szyfrowanie pendrivewów, - blokowanie portów, - wdrożenie systemu zwiększającego bezpieczeństwo. Szczegółowy zakres dostawy zawiera opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii i urządzeń niż wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.00.00-5, 30.20.00.00-1, 80.53.30.00-0.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AutoID Polska S.A., ul. Wł. Żeleńskiego, 31-353 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110697,68 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 128535,00
Oferta z najniższą ceną: 99015,00 / Oferta z najwyższą ceną: 128535,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl
 GORĄCE KOMUNIKATY
Przedmiot ogłoszenia Lokalizacja
Modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej w garnizonie Łomża.
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg ograniczony
Warszawa
(mazowieckie)
Publikacja ogłoszenia graficznego z tekstem w płatnej prasie codziennej o zasięgu regionalnym województwa małopolskiego...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony
Kraków
(małopolskie)
Cykliczne dostawy podłóż mikrobiologicznych , testów identyfikacyjnych ,immunoenzymatycznych i serologicznych oraz krążków...
Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony
Stalowa Wola
(podkarpackie)
WYSZUKIWARKA KOMUNIKATÓW
  • Treść
  • Kategoria
  • Region
Aktualna liczba komunikatów:
397 709

POLECAMY W SERWISACH