REKLAMA

LATARNIK WYBORCZY

Sprawdź gorące tematy kampanii wyborczej 2018 i porównaj swoje poglądy ze stanowiskami największych partii i komitetów! Nasz drogowskaz wyborczy obejmuje gorące tematy obecne w dyskusji o przyszłości Polski, skupione wokół tak istotnych tematów jak uchodźcy, dalsza integracja Polski z UE i wejście do strefy euro, finansowanie programów in-vitro, zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi, wiek emerytalny, finansowanie partii politycznych i start w wyborach samorządowych kandydatów partii politycznych, przyszłość Senatu, podniesienie podatków dla najbogatszych czy budowa elektrowni atomowej. Odpowiedz na każde z pytań. Na zakończenie będziesz mógł porównać swoje odpowiedzi z deklaracjami programowymi największych partii i komitetów wyborczych. Zobacz, na kogo mógłbyś głosować w wyborach ze swoimi poglądami.Pytanie 1 z 24

0%

Czy jesteś za przystąpieniem Polski do strefy euro?


Komentarze (42)

Ładowanie formularza...

 • Kamil, 2019-04-20 23:41:25

  Wiosna!
 • cyna, 2019-04-19 19:56:09

  Pytanie dotyczące przyjmowania uchodźców jest źle skonstruowane, Polska ma obowiązek udzielać azylu uchodźcom politycznym i wypełnia te zobowiązania. To co się przemieszcza z Afryki do UE kieruje się względami wyłącznie finansowymi i nie można ich nazywać uchodźcami. W związku z powyższym nie można ...udzielić dobrej odpowiedzi na tak skonstruowane pytanie w obliczu ostatnich wydarzeń   rozwiń
 • Jan, 2019-04-19 15:06:05

  Fair Play. Pasuje :)
 • Jajako wyborca, 2019-04-19 14:36:48

  Barometr ogólnie ok ale nie do końca. Ogólnie: trudno powiedzieć
 • Elżbieta, 2019-04-13 11:06:39

  Społeczeństwo podzielone i całkowicie zdezorientowane odbija się jak pijany, od ściany do ściany. Zdawać się może, że ogłupiałe przez demagogów wszelkiego autoramentu przestało racjonalnie funkcjonować. Mamy, co mamy, frekwencja ostatnich wyborów porażająco niska. Wygrał PiS kupując ubogie społeczeń...stwo 500+ i obniżając wiek emerytalny. Gdzie byli ci wszyscy strajkujący? Nie przy urnach wyborczych. PiS pewnie wygra i powinien, bo tylko tak zniknie z polityki ale pogrąży Polskę. I za to powinien zapłacić w przyszłości.   rozwiń
 • Elżbieta, 2019-04-13 10:53:21

  Niestety, ale nie popieram Kukiz 15.
 • Patryk, 2019-04-05 16:54:28

  Tak jak myślałem. Partia Razem :D
 • mniszeklekarski, 2019-04-04 21:12:39

  Do Stary: widocznie mało wśród Polaków "Prawdziwych Polaków" i RN nie przekracza poparciem błędu statystycznego
 • Stary, 2019-03-17 15:32:31

  Dlaczego w liście partii nie ma ruchu narodowego? Animator tego sondażu każe obywatelom wierzyć, że Polacy preferują żydów, zdrajców, V-tą kolumnę, zużytą ruska agenturę i wszelką kanalię ponad prawych Polaków patriotów. To nie odzwierciedla rzeczywistościLatarnik wyborczy 2018. Programy partii politycznych na rok przed wyborami parlamentarnymi: system podatkowy, integracja europejska, wydatki na armię, polityka klimatyczna i energetyczna.

 

Choć w krajowej polityce tematem numer jeden są dziś wybory samorządowe, to już wkrótce partie rozpoczną przygotowania do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Dla każdej ze stron stawka tych wyborów będzie wysoka – PiS walczyć będzie o utrzymanie obecnej większości w Sejmie i Senacie (a być może nawet o zdobycie większości niezbędnej do zmiany konstytucji), obecna parlamentarna opozycja walczyć będzie o odebranie PiS-owi tejże większości, zaś pozostająca poza Parlamentem lewica o powrót do sejmowych i senackich ław. Co główni gracze na krajowej scenie politycznej proponują wyborcom? Jaki jest ich stosunek do takich spraw jak integracja europejska, możliwość przyjęcia przez Polskę wspólnej europejskiej waluty, wysokość wydatków na obronność, kształt polityki energetycznej, budowa elektrowni atomowej, legalizacja zawierania związków partnerskich przez osoby tej samej płci, bądź stosunek wobec przyjmowania migrantów? Przypominamy zatem zawartość partyjnych programów.

 

 

 

Program: Prawo i Sprawiedliwość

Po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych 2015 r. ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego wcieliło w życie część z zapowiadanych przez siebie obietnic, m.in. świadczenie 500plus, obniżenie wieku emerytalnego, czy reformę edukacji. Konsekwentnie podtrzymuje też swoje negatywne stanowisko w sprawie obowiązkowych kwot relokacji uchodźców na terenie krajów Unii Europejskiej. Można zatem przyjąć z pewnik, że PiS zaprezentuje te sprawy jako swój sukces w przyszłorocznej kampanii wyborczej do Parlamentu.
Ważnym wątkiem kampanii na pewno będzie rola Polski w UE. PiS - wbrew przyklejanej mu czasami etykiecie - nie deklaruje chęci wyprowadzenia Polski ze struktur Wspólnoty, choć nie jest również entuzjastą zacieśniania polityczno – gospodarczej integracji w ramach UE. Nie popiera szybkiego wejścia Polski do strefy euro i opowiada się za utrzymaniem polityki spójności w jej dotychczasowym kształcie (tj. przy założeniu, że podstawowym wskaźnikiem podziału funduszy w ramach polityki spójności powinien być PKB per capita, bez uwzględniania w tej sprawie kwestii przestrzegania praworządności).
Rząd Prawa i Sprawiedliwości stara się łagodzić politykę klimatyczną UE uważając, że stanowi ona zagrożenie dla polskiego górnictwa i energetyki opartej na węglu. Jednocześnie optuje za budową w Polsce elektrowni atomowej.
W sprawach światopoglądowych PiS jest przeciwnikiem legalizacji związków partnerskich zawieranych przez osoby tej samej płci. Część polityków tej partii wyraźnie sprzyja natomiast inicjatywom zmierzającym do zaostrzenia ustawy aborcyjnej.
Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwnikiem komercjalizacji służby zdrowia i zaangażowania państwa we wspieranie procedur in vitro. Opowiada się za utrzymaniem wydatków na obronność na poziomie 2 proc. PKB i za rozwojem partnerstwa publiczno – prywatnego w finansowaniu inwestycji.

Platforma Obywatelska – program wyborczy

Największa partia opozycyjna w swej retoryce mocno akcentuje członkostwo Polski w strukturach EU i wynikające z tego konsekwencje. Opowiada się za większą integracją naszego kraju ze Wspólnotą i wejściem Polski do strefy euro. Nie całkiem jasny jej stosunek do kształtu unijnej polityki spójności – podczas czerwcowego głosowania w Sejmie na temat tego, czy podstawowym wskaźnikiem podziału funduszy w ramach polityki spójności powinien być PKB per capita większość posłów PO wstrzymała się od głosu.
Mimo zastrzeżeń formułowanych w przeszłości wobec programu Rodzina 500plus partia Grzegorza Schetyny dziś już nie mówi o likwidacji tego świadczenia, a wręcz o jego rozszerzeniu (mieliby je otrzymywać nie tylko rodzice z minimum dwójką dzieci, ale i ci, którzy mają jedno dziecko).
PO popiera utrzymanie wydatków na obronność na poziomie 2 proc. PKB. Partia broni możliwości komercjalizacji placówek służby zdrowia. Popiera możliwość zaangażowania się państwa w finansowanie procedur in vitro i jest przeciwna ewentualnemu zaostrzaniu ustawy aborcyjnej.
W czasie swych rządów PO podjęło program atomowy, ale później politycy tej partii nie byli jednomyślni w podejściu do tego zagadnienia. Nie całkiem jasny był też ich stosunek do pozycji węgla w miksie energetycznym – politycy tej partii wskazują, że udział tego surowca w produkcji energii będzie malał, ale nie na tyle, by utracił on decydujący wpływ na kształt polskiego miksu.
Zmienne komunikaty w ciągu ostatnich dwóch lat docierały ze strony partii także w kwestii polityki migracyjnej. Wiosną ubiegłego roku lider PO, Grzegorz Schetyna stwierdził, że PO jest za nieprzyjmowaniem uchodźców.
Czasy, gdy politycy Platformy Obywatelskiej mówili o wprowadzeniu podatku liniowego już dawno odeszły w przeszłość. Dziś partia mówi raczej o uproszczeniu przepisów podatkowych i ujednoliceniu podstaw różnych składek i PIT, ale o odwrocie od modelu progresywnego nie słychać.

Program wyborczy Kukiz’15

Jednym ze sztandarowych haseł ugrupowania Pawła Kukiza jest nowelizacja ustawy o finansowaniu partii politycznych, zakładający likwidację subwencji z budżetu państwa.
Kukiz’15 popiera też przekształcenie Senatu w izbę ekspercką, gdzie mieliby też zasiadać przedstawiciele samorządów.
Ugrupowanie sprzeciwia się obowiązkowym kwotom relokacji uchodźców na terenie krajów Unii Europejskiej (Paweł Kukiz postulował zorganizowanie w tej sprawie referendum) i wejściu Polski do strefy euro.
Posłowie Kukiz’15 niejednokrotnie dawali wyraz swemu sceptycyzmowi wobec funkcjonowania UE i niechęci do dalszej polityczno – gospodarczej integracji Wspólnoty. Sprzeciwiają się szybkiemu wdrażaniu unijnego pakietu klimatycznego, traktując ją jako projekt ideologiczny, a przy tym szkodliwy dla polskiej gospodarki i grożący podwyżkami cen energii.
Ugrupowanie jest z tym, by podstawowym wskaźnikiem podziału funduszy w ramach polityki spójności powinien był PKB per capita, bez uwzględniania w tej sprawie kwestii przestrzegania praworządności. Posłowie Kukiz’15 poparli prezydencki projekt ustawy o obniżeniu wieku emerytalnego.
Zaraz po uruchomieniu przez rząd programu 500plus lider ruchu Paweł Kukiz ocenił, że jest to lep wyborczy i łapówka dana społeczeństwu. Także rzecznik partii, poseł Jakub Kulesza publicznie stwierdził, że ugrupowanie jest przeciwko temu świadczeniu.
Sądząc po wypowiedziach polityków ruchu ugrupowanie jest skłonne zaaprobować komercjalizację w służbie zdrowia.
- Można mieć najlepszą służbę zdrowia i jest ona całkowicie niepubliczna. Ciągle żyjemy fałszywym mitem, że państwowe jest lepsze – stwierdził na łamach wpolityce.pl Tomasz Jaskóła, poseł Kukiz’15.
Lider Ruchu, Paweł Kukiz, opowiada się za utrzymaniem dotychczasowego kompromisu w sprawie ustawy aborcyjnej. Uważa jednocześnie, że w tej sprawie – podobnie jak i w sprawie in vitro – powinno rozstrzygnąć referendum.

Program Nowoczesnej

W swym programie „Nowoczesna Polska dla każdego” partia zapowiada wprowadzenie systemu premierowskiego i ograniczenie zakresu zadań prezydenta. Proponuje ponadto, by umożliwić start do senatu urzędującym samorządowcom.
Stosunek Nowoczesnej do programu Rodzina 500plus nie jest jednoznaczny. W programie partii zapisano, że nie chce ona likwidować tego świadczenia, a „zracjonalizować jego cele i ograniczyć nieuzasadnione świadczenia”, ale w styczniu 2018 r. wiceszef Nowoczesnej, Witold Zembaczyński zapowiadał, że po dojściu do władzy partia zlikwiduje 500plus i wprowadzi ulgę podatkową (takie same zapowiedzi padły zresztą na konwencji programowej w maju 2017 roku).
Partia popiera stosowanie in vitro i zapowiada przywrócenie publicznego finansowania tych zabiegów. Optuje też za umożliwieniem zawierania związków partnerskich
Nowoczesna proponuje powiązanie płacy minimalnej z wysokością średniego wynagrodzenia w powiecie. Zapowiada też zmianę Karty Nauczyciela, tak aby – jak czytamy w jej programie – „można było premiować najlepszych i zwalniać słabych, a także zróżnicować pensum zależnie od przedmiotu”.
Partia jest za utrzymaniem progresji podatkowej (docelowo jednak postuluje podatek liniowy) i za wejściem Polski do strefy euro. Sprzeciwia się utrzymaniu obecnego wieku emerytalnego – w swym programie postuluje, by wynosił on 67 lat (tak dla kobiet, jak i dla mężczyzn). Podczas głosowania w Sejmie posłowie Nowoczesnej opowiedzieli się przeciwko temu, by podstawowym wskaźnikiem podziału funduszy w ramach polityki spójności był PKB.
W swym programie N. stwierdza, że struktura energetyki opartej na węglu nie sprzyja „konkurencyjności i stabilizacji cen energii dla odbiorcy”. Dlatego też zapowiada, że będzie dążyć do wprowadzenia różnych źródeł do polskiego miksu energetycznego.
Partia opowiada się za zwiększeniem wydatków na obronność do poziomu 2,3 proc. PKB.

Polskie Stronnictwo Ludowe – program partii

Polskie Stronnictwo Ludowe jest jedynym ugrupowaniem, które domaga się konstytucyjnego zagwarantowania istnienia powiatów. Postuluje ponadto przekształcenie Senatu w izbę samorządową (dla przedstawicieli samorządu terytorialnego, gospodarczego, zawodowego i organizacji pozarządowych).
Ludowcy popierają zacieśnienie polityczno – gospodarczej integracji w ramach UE oraz wejście Polski do strefy euro, choć zastrzegają, iż z decyzją o wspólnej walucie nie należy się jakoś bardzo śpieszyć.
PSL jest za utrzymaniem świadczenia 500plus, aczkolwiek od dłuższego już postulują zwiększenie progu dochodowego uprawniającego do świadczenia na pierwsze dziecko. Politycy tej partii nie są natomiast zwolennikami zabiegów in vitro i dofinansowywania ich z publicznych funduszy.
Gdy w listopadzie 2016 r. w Sejmie głosowano nad prezydenckim projektem ustawy obniżającej wiek emerytalny posłowie PSL wstrzymali się od głosu.
Większość posłów PSL poparło natomiast w czerwcu tego roku sejmową uchwałę stwierdzającą, że PKB per capita powinno pozostać podstawowym wskaźnikiem podziału alokacji środków polityki spójności i nie powinno wiązać się tego z kwestią praworządności. Także większość ludowców poparła uchylenie przepisów o zniesieniu obowiązku meldunkowego.
Zdaniem ludowców odnawialne źródła energii stanowią przyszłość polskiej energetyki. Partia chce, by do 2035 roku 50 proc. udziale energii pochodziła z OZE. W czasie, gdy PSL współtworzyło koalicję z PO ugrupowanie poparło też projekt budowy w Polsce elektrowni atomowej.
Ludowcy są za utrzymaniem dotychczasowego kompromisu w sprawie ustawy aborcyjnej. Akceptują komercjalizację placówek służby zdrowia.
PSL postuluje decentralizację urzędów publicznych, co miałoby zapewnić „regionom dodatkowy impuls do rozwoju”.

Program wyborczy partii: Sojusz Lewicy Demokratycznej

SLD od lat chce likwidacji Senatu. Popiera pogłębienie integracji polityczno – gospodarczej UE. Zdaniem lewicy obecność Polski w strefie euro w długoterminowej perspektywie wzmocni jej „gospodarkę oraz podniesie bezpieczeństwo państwa i obywateli”, choć zastrzega, że nie jest to dogmat, lecz możliwość, z której może skorzystać, gdy będzie to korzystne z punktu widzenia interesów państwa i obywateli.
Sojusz proponuje zwiększenie progresji podatkowej przez wprowadzenie pięciu progów podatkowych i wprowadzenie 2-procentowego podatku od spadków i darowizn przekraczających 2 mln zł. Jeśli idzie o kwestie emerytalne, to w programie SLD zapisano, że pracownicy powinni mieć prawo do przechodzenia na emeryturę po 40 latach pracy – w przypadku mężczyzn, a w odniesieniu do kobiet – po 35 latach pracy.
SLD zdecydowanie chce utrzymać Kartę Nauczyciela. Co więcej, domaga się, aby obowiązywała ona również w szkołach niepublicznych, w pierwszej kolejności w tych, które choćby w części finansowane są ze środków publicznych. Sojusz jest za utrzymaniem programu Rodzina 500Plus, przy czym chce, aby to świadczenie objęło także dzieci wychowane przez samotnych rodziców (prawo do niego mieliby natomiast stracić najzamożniejsi).
Sojusz przeciwstawia się działaniu samorządowych szpitali i przychodni w formie spółek prawa handlowego. Opowiada się za refundacją leczenia niepłodności metodą in vitro, liberalizacją ustawy aborcyjnej oraz ustawą o związkach partnerskich.
Jeśli idzie o energetykę, to SLD w swym programie postuluje oparcie polskiego miksu energetycznego na „efektywności energetycznej energii z paliw kopalnych (węgiel, ropa, gaz) i energii odnawialnej”. Deklaruje wsparcie dla polityki klimatycznej, przy jednoczesnej jej „renegocjacji w stronę ochrony energetyki węglowej”. Sprzeciwia się budowie w Polsce elektrowni atomowej.

Partia Razem – program wyborczy

Razem proponuje zmianę modelu finansowania partii politycznych poprzez likwidację subwencję w dzisiejszej postaci i zastąpienie jej funduszami celowymi, jednakowymi dla wszystkich uprawnionych formacji.
Partia zapowiada wprowadzenie „realnej” progresji podatkowej, m.in. poprzez wprowadzenie progów podatkowych różnicujących osoby lepiej zarabiające i promowanie wysokiego opodatkowania dochodów osiąganych przez najbogatszych.
Razem opowiada się za wprowadzeniem powszechnej emerytury obywatelskiej, która przyznawana będzie wszystkim osobom po ukończeniu 65 lat, niezależnie od przebiegu ich życia zawodowego (z każdym dodatkowym rokiem pracy wysokość emerytury obywatelskiej miałaby wzrastać).
W przyjętym w 2015 r. stanowisku Razem stwierdza, że państwo polskie „musi wziąć odpowiedzialność za uchodźców i nie pozostawiać tych zadań wyłącznie inicjatywom prywatnym”.
Razem przeciwstawia się komercjalizacji służby zdrowia i chce utrzymania zatrudnienia w szkołach na podstawie Karty Nauczyciela. Partia pozytywnie ocenia skutki programu Rodzina 500Plus, choć celem jego upowszechnienia postuluje zlikwidowanie kryterium dochodowego dla świadczenia na pierwsze dziecko. Partia Razem jest za dotowaniem przez państwo zabiegów in vitro i legalizacją zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci. Sprzeciwia się zaostrzaniu ustawy aborcyjnej.
Partia zapowiada wprowadzenie wymogu obowiązkowych umów o pracę przy realizacji zamówień publicznych, o ile umowa cywilnoprawna nie wynika ze specyfiki konkretnego zamówienia publicznego.
Razem ocenia, że w perspektywie najbliższych 30 czy 50 lat konieczne jest odejście od spalania węgla, aby zachować konkurencyjność polskiej gospodarki i normy środowiskowe. Partia chce postawić na rozwój OZE. Uważa, że energetyka jądrowa nie stanowić będzie w najbliższym czasie rozwiązania problemu emisji CO2 ani zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego.

Program: Partia Wolność

Ugrupowanie Janusza Korwina-Mikke w swym programie „Dumna bogata Polska” (zaprezentowano go jako program partii KORWIN, która w październiku 2016 przybrała szyld Wolność) stwierdza, że w Polsce należy wprowadzić prezydencki system sprawowania rządów. Najważniejszym organem stanowiącym ustawy powinien stać się Senat.
Partia sprzeciwia się wejściu Polski do strefy euro. Wśród priorytetów polskiej polityki zagranicznej ugrupowanie wymienia uchylenie pakietu energetyczno-klimatycznego i odstąpienie od pokrewnych porozumień, a także „odzyskanie możliwości suwerennego decydowania o polityce imigracyjnej Polski”.
- Należy prowadzić konsekwentną politykę blokowania przekazywania kolejnych obszarów działania państwa na poziom unijny i demontowania obecnie obowiązujących polityk unijnych – czytamy też w programie.
Ugrupowanie Wolność ma jasny pogląd na temat Karty Nauczyciela. „Powinna zostać zlikwidowana (…) Należy znieść wszelkie regulacje ograniczające swobodę umów zawieranych między szkołą a nauczycielem”- czytamy w programie. Partia opowiada się za prywatyzacją placówek medycznych oraz za likwidacją płacy minimalnej.
Partia chce likwidacji podatków dochodowych CIT i PIT, a także obowiązku meldunkowego. Jej lider, Janusz Korwin-Mikke jest przeciwnikiem świadczenia 500plus, które uważa za demoralizujące. Sprzeciwia się też finansowaniu z budżetu państwa partii politycznych i zabiegów in vitro, a także legalizacji małżeństw osób tej samej płci. Docelowo partia chce też dążyć do zniesienia powszechnego państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych i „przymusowych powszechnych ubezpieczeń społecznych”.
W kwestii energetyki partia stwierdza w swym programie, że należy chronić złoża węgla przed zablokowaniem dostępu do nich, zlikwidować dotacje do górnictwa, kopalnie sprywatyzować, a podatki i opłaty obciążające wydobycie znieść bądź ograniczyć do minimum.

Partia Zieloni – program ugrupowania

W swym programie Zieloni dużo miejsca (co zrozumiałe) poświęcają kwestiom środowiskowym. Wzywają do opracowania polskiej polityki energetyczno-klimatyczną, która m.in. „przygotowałaby zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski i zaplanowała odejście od energetyki węglowej”. Równocześnie apelują o wycofanie się Polski z programu budowy elektrowni jądrowych.
Partia jest za pogłębieniem polityczno – gospodarczej integracji w ramach UE i za wejściem Polski do strefy euro. Jest przeciwko temu, by PKB per capita była podstawowym wskaźnikiem podziału alokacji środków polityki spójności, bez wiązania tego z kwestią praworządności. Postuluje udział Polski w europejskim mechanizmie przyjmowania uchodźców i uchodźczyń „w stopniu odpowiednim do pozycji w UE”.
Zieloni są za publicznym finansowaniem zabiegów in vitro, zniesieniem obowiązku meldunkowego, popularyzacją partnerstwa publiczno – prywatnego i odejściem w zamówieniach publicznych od kryterium najniższej ceny na rzecz np. obowiązkowego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Popierają legalizację związków partnerskich między osobami tej samej płci. Przeciwni są natomiast zaostrzaniu ustawy aborcyjnej.
Zieloni sprzeciwiają się komercjalizacji placówek służby zdrowia i liberalizacji przepisów Karty Nauczyciela. Postulują zachowanie w dotychczasowej formie programu Rodzina 500plus z możliwością – jak czytamy w ich programie - wprowadzenia zasady „złotówka za złotówkę” oraz „natychmiastowego rozszerzenia świadczenia na pierwsze dziecko u osób samotnie wychowujących, bez progu dochodowego” (długofalowo proponują też jego poszerzenie na każde pierwsze dziecko w wypadku wzrostu dochodów budżetowych).
Partia postuluje wprowadzenie jednolitych, progresywnych stawek podatkowych dla wszystkich osób fizycznych (w swoim programie podaje pięć progów, w wysokości od 5 do 50 proc.).

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.