Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021

Sejm zajmie się projektem w sprawie zatrudnienia medyków spoza UE

Autor: PAP/TE
Dodano: 26-11-2020 19:41 | Aktualizacja: 26-11-2020 20:33

W piątek o godz. 10 Sejm wznowi obrady. Posłowie zajmą się m.in. projektem noweli o kadrach medycznych umożliwiającym pracę w Polsce personelowi medycznemu spoza UE, a także projektami uchwał ws. ustanowienie patronów roku 2021.

Senat rozpoczął 18. posiedzenie w środę, a zgodnie z planem ma zakończyć je w piątek. Senatorowie zajmują się m.in. nowelizacją tzw. ustawy covidowej, której celem jest wypłacanie dodatków za pracę z pacjentem z COVID-19 jedynie pracownikom medycznym skierowanym do niej, a nie wszystkim w nią zaangażowanym. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki powiedział w środę, że wszystkie uchwały będą głosowane w Senacie w piątek po południu.

Harmonogram obrad przewiduje ślubowanie poselskie posła Szymona Pogody, który obejmie mandat poselski po Adamie Lipińskim. Lipiński, były poseł i wiceprezes PiS, objął na początku listopada stanowisko wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.

W piątek posłowie zajmą się projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu zapewnienia kadr medycznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projekt zgłosiła grupa posłów PiS.

W uzasadnieniu projektu zapisano, że zawarte w nim przepisy dotyczące kadr medycznych - lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych - mają na celu umożliwienie, na uproszczonych zasadach, pracy w Polsce personelowi medycznemu z tzw. państw trzecich, czyli spoza Unii Europejskiej.

Izba rozpatrzy także rządowy projekt noweli ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego. Projekt zakłada wydłużenie do końca 2025 r. terminu na złożenie wniosku do odpowiedniego wojewody o zezwolenie na realizację inwestycji zakładającemu lotnisko, zarządzającemu nim oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów, złożenie takiego wniosku jest możliwe do dnia 31 grudnia 2020 r.

Posłowie zajmą się również rządowym projektem nowelizacji ustawy o dotacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów. Głównym celem projektu jest zmiana przepisów, polegająca na wydłużeniu do 31 grudnia 2027 r. udzielania dotacji z budżetu państwa m.in. dla Kopalni Soli "Bochnia" i Kopalni Soli "Wieliczka". Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na przekazywanie dotacji do dnia 31 grudnia 2020 r.

Posłowie zajmą się także projektami uchwał ws. ustanowienie patronów roku 2021. Prezydium Sejmu proponuje, by przyszły rok ustanowić rokiem kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Aleksandra Ładosia, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza, a także Konstytucji 3 Maja.

Na godzinę 20 zaplanowano blok głosowań, m.in. nad poprawkami Senatu do rozpatrzonych ustaw.

Materiał wydrukowany z portalu www.wnp.pl. © Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości 1997-2021